เที่ยวpom wichianchodok ที่พักpom wichianchodok สถานที่ท่องเที่ยวpom wichianchodokแผนที่pom wichianchodok

เที่ยวpom wichianchodok ที่พักpom wichianchodok สถานที่ท่องเที่ยวpom wichianchodokแผนที่pom wichianchodok
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Baimon Resort
ใบหม่อน รีสอร์ท& สปา ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย ...
phantai norasing shrine
ศาลพันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ในคราวที่คัดท้ายเรื ...
nakung naklea
นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมกับการทำนากุ้งหลา ...
wat yai chom prasat
วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศร ...
wat sutthi wata wararam
วัดสุทธิวาตวราราม เป็นพระอารามหลวงได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และเป็นวัดพัฒนาตัว ...
mahachai market
บรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยค่อนข้างที่จะคึกคักมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างมากมายเ ...
Rating : 6.5/10
2827
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
 pom wichianchodok
pom wichianchodok SamutSakhon Province

ป้อมวิเชียรโชฎก เป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นเป็นที่กำบังข้าศึกสมัยโบราณ ตามหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎกราชเศรษฐีจัดสร้างขึ้นและโปรดเกล้าให้ชื่อว่า " ป้อมวิเชียรโชฎก "

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2017 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.