Trang ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดTrang ทัวร์Trang

Trang ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดTrang ทัวร์Trang
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
trang underwater wedding ceremony

งานวิวาห์ใต้สมุทร กิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีต้อนรับคู่บ่าวสาว (ชาวไทยและต่างประเทศ) ณ สนามบินตรัง ขบวนแห่คู่บ่าวสาวรอบตัวเ ...

roasted pork festival

งานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.ตรัง ภายในงานมีหมูย่างสูตรพิเศษของเมืองตรังจากร ...

trang vegetarian festival

ประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง ร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พร้อมนุ่มขาวห่มขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 ...

tapao shell festival

งานเทศกาลหอยตะเภา จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเทศกาลที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ...

cake trang-festival

เทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมเค้ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจ.ตรัง ให้เป็นที่รู้จักก ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsTrang

Trip KaPang SuRin
Travels KaPang SuRin

KaPang SuRin

Rating : 8/10

กะพังสุรินทร์ เป็นสระน้ำธรรมชาติกว้างประมาณ 50 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา ในเมืองตรัง มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำที่สร้างไว้อย่างสวยงาม

Travels Place tuktukkob around trang
Travels tuktukkob around trang

tuktukkob around trang

Rating : 8/10

ท่องตรังนั่งรถตุ๊กตุ๊กกบ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมือง ตรัง โดยใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะของจังหวัด โดยมีเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง

Travels koh kradan
Travels koh kradan

koh kradan

Rating : 9.5/10

เกาะกระดาน จ.ตรัง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อยู่ทางตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลิบง เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดของทะเลตรัง มีหาดทรายขาวสวย น้ำใส จุดเด่นของเกาะกระดานคือ การดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่มีทั้ง ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และปะการังผักกาด

Travels khao hob cave
Travels khao hob cave

khao hob cave

Rating : 9.5/10

ถ้ำเลเขากอบเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชัน สลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบจะแยกออกเป็น 3 สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา

Travels Place pak meng beach
Travels pak meng beach

pak meng beach

Rating : 9.5/10

หาดปากเมงเป็นหาดทรายที่ยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเล อันดามันเป็นหาดที่สวยงามและสงบเงียบแห่งหนึ่งชวนพักผ่อนในบรรยากาศชายทะเล หาดทรายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งแรกของเมืองตรัง โดดเด่นด้วยเขาใหญ่กลางน้ำรูปคล้ายคนนอนหงายคือเขาเมง

travels hatchaomai national park
Travels hatchaomai national park

hatchaomai national park

Rating : 9/10

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติในแบบอันดามันซึ่งมีเอกลักษณ์คือหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยเกาะแก่งที่เป็นเขาหินปูนมีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปให้ความรู้สึกแปลกตาในแทบทุกครั้งที่เดินทางไปถึง

Travels rajamangala trang aquarium
Travels rajamangala trang aquarium

rajamangala trang aquarium

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ตรัง พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน

Trip koh libong
Travels koh libong

koh libong

Rating : 9/10

เกาะลิบงได้ รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง รอบๆ เกาะมีแหลมและชายหาดหลายแห่ง บริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่เดินทางมาจากแถบหนาวบินมาอาศัยเพียงที่นี่แห่งเดียว

Travels hatsamran
Travels hatsamran

hatsamran

Rating : 8/10

หาดสำราญเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศ นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารทะเลสดๆ ดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน มีทิวทัศน์หาดทรายชายฝั่งที่สวยงามและมีแหลมตะเสะ สามารถดูนกทะเลได้ตลอดทั้งปีในช่วงที่น้ำลง

Travel at Thailand kok sukon
Travels kok sukon

kok sukon

Rating : 9.5/10

เกาะสุกร จังหวัดตรัง อีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ไม่ควรพลาดไปเยือน แปลกแต่จริง! ชื่อ เกาะสุกร หรือ เกาะหมู แต่ประชากรบนเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงไม่มีการเลี้ยงหมู และไม่มีสุนัข

Travels Place thale song hong
Travels thale song hong

thale song hong

Rating : 8/10

ทะเลสองห้อง มีสภาพเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบ มีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์สวยงาม น้ำใสสะอาด มีปลาน้ำจืดชุกชุม

Travels Place khao pina
Travels khao pina

khao pina

Rating : 7.5/10

เขาปินะ เป็นที่เที่ยวที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้

Travels Place khao chang hai cave
Travels khao chang hai cave

khao chang hai cave

Rating : 7/10

ถ้ำเขาช้างหาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี จากตลาดนาโยงแยกจากถนนหลวงเข้าสู่ถนนนาหมื่นศรีเข้าไปประมาณ 8-10 กิโลเมตร

Travel talaytrang sculpture
Travels talaytrang sculpture

talaytrang sculpture

Rating : 8/10

ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรังเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวในทะเลตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำปะการังเทียมใต้น้ำซึ่งออกแบบเป็น ประติมากรรมรูป "พะยูน" เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ท่องถิ่น สามารถใช้เป็นจุดเด่นในกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทดำน้ำ

Travel at Thailand Wat PHuKhao Tong
Travels Wat PHuKhao Tong

Wat PHuKhao Tong

Rating : 8/10

พระนอนทรงเครื่องโนรา วัดภูเขาทอง เป็นวัดที่สวยงามและเงียบสงบอีกแห่งของเมืองตรัง อยู่ที่วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 20 กม.

travels koh chuek
Travels koh chuek

koh chuek

Rating : 8/10

เกาะเชือก เกาะแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น ซี่งเป็นเกาะโดดเด่นของทะเลตรังที่สุด ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดำน้ำดูปะการังบริเวณรอบเกาะ ซึ่งมีปะการังสีฟ้า ปะการังพุ่ม ปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังอ่อน หลากสี ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายเข้ามา

Travel Sathani Sueksa Thammachat Lae Sat Pa Khao Chong
Travels Sathani Sueksa Thammachat Lae Sat Pa Khao Chong

Sathani Sueksa Thammachat Lae Sat Pa Khao Chong

Rating : 7/10

นับเป็นสถานที่ที่งดงามน่าเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีหมู่ไม้ใหญ่ ลำธารน้ำ และน้ำตกหลายแห่ง คือ น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อย น้ำตกหนาน กฤษณา น้ำตกโตนปลิว มี ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางเดินเพื่อ การชมและศึกษาธรรมชาติ

Travels Place chaomai-chaokoon cave
Travels chaomai-chaokoon cave

chaomai-chaokoon cave

Rating : 8/10

ถ้ำเจ้าไหม-ถ้ำเจ้าคุณ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอยู่ที่เขาโต๊ะแนะ ใกล้บ้านเจ้าไหม การเที่ยวชมต้องนั่งเรือจากหาดยาวไปตามคลองเจ้าไหม ประมาณ 15 นาที จากนั้นใช้เรือเล็กพายลอดไปตามคลองจรเข้ขาวทะลุถ้ำเจ้าไหม เพื่อไปเจอป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์

Travel in Thailand National Noknam Klongrumsan
Travels National Noknam Klongrumsan

National Noknam Klongrumsan

Rating : 7/10

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนกเป็ดน้ำเป็นจำนวนมากบินขึ้นลงตลอดเวลา ช่วงที่มีนกมากคือระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นสถานที่สงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อน การเข้าไปเที่ยวหรือพักค้างแรมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

Thailand Travels Phra RasSaDa NuPraDis
Travels Phra RasSaDa NuPraDis

Phra RasSaDa NuPraDis

Rating : 7/10

อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของตรังอีกแห่งหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเก็บภาพอยู่ไม่ขาดสาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรัง

Thailand hotels Thailand hotels