"Easy & Direct"

ศูนย์รวมท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยวทั่วไทย ที่ HotelDirect.in.th

ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว

Hotels 1,949
Travels 1,522
Restaurants 1,016
Activities 115
Festivals 262
OTOP 123
Update 17/07/2024

Domain Name Registration

เราเสนอบริการ จดโดเมน รูปแบบใหม่ในราคาประหยัด พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ด้านการจดทะเบียนเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตครอบคลุมหลากหลายบริการออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ทุกครั้งของการเรียกใช้งาน โดเมน ของคุณ IC-My Host.com พร้อมให้บริการคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อผลตอบแทนอันคุ้มค่าในอนาคต พร้อมบริการโฮสติ้งระดับโลกเพื่อผลักดันธุรกิจออนไลน์ของคุณให้ก้าวล้ำคู่แข่งโดย IC-MyHost.com

 

Domain Name Registration Domain
จดโดเมน (co.th, ac.th, or.th, go.th, net.th, mi.th) 800 ฿ / year
จดโดเมน (in.th) 800 ฿
450 ฿ / year
จดโดเมน (.com, .net, .org, .info, .biz) [ราคาพร้อม setup] 450 / year
Easy-to-use control panel with DNS management
ระยะเวลา 1-10 ปี
สั่งซื้อโดเมน พร้อมเว็บสำเร็จรูป
สั่งซื้อโดเมน เพียงอย่างเดียว

หมายเหตุ ราคานี้ัยังไม่รวม vat 7%
บริการสำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name
1. Domain Name ที่แถมฟรี จะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า 100 %
2. สามารถ Login ผ่าน Domain Control Panel เพื่อ Manage Domain แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง
3. โดเมนเนมแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนมสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น
4. สำหรับ โดเมนเนม (.co.th, .in.th, ac.th, go.th, net.th, or.th, mi.th) แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอลงทะเบียนโดเมนเนม
ได้เพียง 1 ชื่อจากหมวดหมู่ทางด้านล่างที่ให้บริการนั้น ๆ
 
โดเมน ข้อกำหนด หลักฐานการสมัคร
aisa บริษัท องค์กร และ บุคคลธรรมดาทั่วไป ผู้ขอลงทะเบียนชื่อโดเมนต้องจดทะเบียนบริษัทหรือมีที่อาศัยอยู่ในรายชื่อประเทศในเอเชียเท่านั้น
co.th สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธในการลงทะเบียนโดเมนเนมจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
•  หนังสือรับรองบริษัท
•  หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
•  หรือ ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา ชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน
หมายเหตุ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ ตัวอย่างหนังสือรับรอง
in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป •  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่
•  หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
ตัวอย่างเอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป
ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย •  หนังสือจัดตั้งรร. หรือ หนังสือราชการที่ทำจากรร.นั้น
•  ชื่อภาษาอังกฤษ เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง 1 ฉบับ ระบุใจความดังนี้
- เรื่อง ขอจดทะเบียนโดเมนเนม
- เรียน ผู้จัดการ บริษัท ทีเอชนิค จำกัด
- ที่ตั้งของโรงเรียน
- หน่วยงานที่สังกัด
- รับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม
- รับรองชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน
พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งโรงเรียน , ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็น หน่วยงานของรัฐบาลไทย ตัวอย่างเอกสารออกโดย CIO , เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO
net.th สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ISP) ซึ่งได้รับอนุญาต ให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ( CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ ในการให้บริการจาก ISP •  หนังสือยืนยันจาก ISP นั้น ๆ
 ตัวอย่างเอกสาร
or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร •  เอกสารจัดตั้งมูลนิธิ หรือองค์กร
ตัวอย่างเอกสาร
mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร ตัวอย่างเอกสาร

Thailand hotels Thailand hotels