"Easy & Direct"

ศูนย์รวมท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยวทั่วไทย ที่ HotelDirect.in.th

ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว

Hotels 1,949
Travels 1,522
Restaurants 1,016
Activities 115
Festivals 262
OTOP 123
Update 17/07/2024

HotelDirect.in.th Privacy Policy


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์เมื่อเข้าใช้ เลือกดู หรือดำเนินการบนฟังก์ชั่นใดๆของเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นของเรา (ซึ่งมีความหมายรวมถึง "เว็บไซต์") และ/หรือ ดำเนินการจองห้องพักกับเราแล้วนั่นหมายความว่าท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะอ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (รวมทั้งคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลด้วย) หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อมูลและบริการต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์เหล่านี้รวมถึงบริการจองห้องพักทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ ("บริการ") ถูกครอบครอง ดำเนินการ และให้บริการโดยHotel Direct ("HotelDirect.in.th" หรือ "เรา") ให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องการธุรกิจและต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

เรา (HotelDirect.in.th) ให้บริการช่องทางออนไลน์เพื่อให้โรงแรม (รวมถึงที่พักแบบชั่วคราวทุกประเภท) สามารถประกาศถึงและโฆษณาห้องพักและเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทำการจองห้องพักเหล่านั้นได้ เมื่อดำเนินการจองห้องพักกับ HotelDirect.in.th ถือว่าท่านได้ทำสัญญา (ทางกฏหมาย) โดยตรงกับทางโรงแรมที่ท่านจอง เมื่อท่านเริ่มดำเนินการจองห้องพัก เราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับโรงแรมส่งต่อข้อมูลการจองของท่านไปยังโรงแรมที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมล์ให้กับท่านในนามของโรงแรม

เมื่อรับบริการจากเราข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากโรงแรมพันธมิตร ซึ่งโรงแรมนั้นๆ จะสามารถเข้าถึงระบบเอกซ์ทราเน็ตและมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการปรับปรุงราคา จำนวนห้องว่างและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้แม้ว่าเราจะใช้ทักษะที่เหมาะสมและความใส่ใจต่องานบริการของเรา เราไม่ขอยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรงสมบูรณ์หรือถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใดๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่หรือการดูแลรักษาเว็บไซต์ของเรา หรือใดๆ ก็ตามทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราว และ/หรือ เกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริงหรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยโรงแรมแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูล (พรรณนา) (รวมถึงราคาและห้องว่าง) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราไม่ใช่และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองโรงแรมใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงคุณภาพหรือระดับบริการ)

บริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถขายต่อ เชื่อมต่อลิงค์ในหน้าย่อย ใช้ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลดหรือนำข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือบริการของเราไปใช้บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดๆ ก็ตาม

2. สิทธิส่วนบุคคล

HotelDirect.in.th มีมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและมีความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยบันทึกสำหรับสิ่งเผยแพร่ ตามที่กฎหมายกำหนดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซึ่งท่านระบุไว้เพื่อการจองห้องพักของโรงแรมที่ท่านต้องการเข้าพักจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับอนุญาตจากเราในการเข้าถึงข้อมูลนี้ ตลอดจนผู้ที่มีความจำเป็นหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการของเรา (รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายตรวจสอบภายใน (บัญชี/การกำกับการปฏิบัติงาน)) ตามสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. ค่าธรรมเนียม

บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ นอกเหนือจากค่าใช้บริการรายปี ตาม Package เท่านั้น

4. บัตรเครดิต

โรงแรมต้องการข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อรับประกันการจองห้องพัก ดังนั้นเราจะส่งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านให้กับโรงแรมที่ท่านจองโดยตรงและเราอาจตรวจสอบความถูกต้อง (ส่วนขออนุมัติวงเงินล่วงหน้า) จากบัตรเครดิตของท่านด้วยและเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยและเข้ารหัสของมูลบัตรเครดิตของท่านก่อนส่งมาถึงเรา เราใช้เทคโนโลยี "Secure Socket Layer (SSL)" Technology For Our Services.

สำหรับราคาหรือข้อเสนอพิเศษอื่นใด โปรดทราบว่าบัตรเครดิตของท่านจะถูกตรวจสอบความถูกต้องหรือเก็บค่าธรรมเนียม (บางครั้งไม่สามารถคืนเงินได้) ในระหว่างดำเนินการจองและยืนยันห้องพักโปรดตรวจสอบข้อมูลห้องพักอย่างละเอียดสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนดำเนินการจอง

ในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากบุคคลที่สาม ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านี้ ซึ่งบางครั้งจะต้องหักเงินออกจากบัญชีท่านด้วย (ประมาณ 50 ยูโร (หรือในจำนวนที่เท่ากันในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)) การที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านเนื่องจากการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นเป็นผลจากการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของเรา เราจะชำระค่าธรรมเนียมนี้คืนให้ท่านเป็นจำนวน 50 ยูโร (หรือในจำนวนที่เท่ากันในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) และเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ท่านจะต้องรายงานเรื่องการถูกฉ้อโกงให้บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตของท่านให้ทราบ (ตามกฏระเบียบและขั้นตอนของบริษัทนั้นๆ) แล้วติดต่อเราทันทีทางอีเมล์ (info@hoteldirect.in.th) กรุณาระบุว่า 'การฉ้อโกงบัตรเครดิต' ในหัวข้ออีเมล์ของท่านและแนบหลักฐานการถูกหักเงินจำนวนดังกล่าว (เช่นนโยบายของบริษัทบัตรเครดิต) นโยบายการคุ้มครองสิทธิของลูกค้านี้จะครอบคลุมเฉพาะการจองห้องพักด้วยบัตรเครดิตโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ HotelDirect.in.th และเป็นการใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่เราไม่ทราบและไม่ใช่โดยความประมาทหรือจงใจฉ้อโกงของท่านเองขณะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา

5. การยกเลิกการจองห้องพัก

เมื่อดำเนินการจองห้องพักโรงแรมแล้ว ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายการยกเลิกห้องพักและการไม่เข้าเช็คอินของโรงแรมนั้นๆ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ของโรงแรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการจองห้องพักนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการ และ/หรือ สินค้าใดๆ ที่โรงแรมเสนอให้ (ข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าของโรงแรมสามารถพบได้ที่โรงแรมนั้นๆ) นโยบายการยกเลิกห้องพักและการไม่เข้าเช็คอินของโรงแรมโดยทั่วไปจะปรากฏอยู่ที่หน้าข้อมูลโรงแรม ในระหว่างดำเนินการจองห้องพักและในอีเมล์ยืนยันการจองห้องพักโปรดทราบว่าห้องพักบางราคาหรือราคาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดห้องพักให้ละเอียดสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนดำเนินการจอง

หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจองห้องพัก กรุณาไปที่อีเมล์ยืนยันการจองและดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ โปรดทราบว่าท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกห้องพักตามนโยบายของโรงแรมเรา ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิกการจองห้องพักและการไม่เข้าเช็คอินอย่างละเอียดก่อนดำเนินการจอง

6. การรับข่าวสารเพิ่มเติม

เมื่อดำเนินการจองเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้ตกลงที่จะรับอีเมล์ที่เราอาจส่งให้ท่านก่อนวันที่เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของท่านรวมทั้งข้อมูลและข้อเสนอบางรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองและจุดหมายปลายทางของท่าน

7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใดๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากบริการของเราและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดที่ระบุในการจองของท่านในอีเมล์ยืนยืนการจองห้องพัก (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลายๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการของเรา พนักงานของเรา ตัวแทนบริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร ตัวแทนจำหน่ายพันธมิตร (จัดกระจายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน โปรโมทหรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมาการสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของโรงแรมที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา บริการหรือสินค้าใดๆ ที่เสนอให้โดยทางโรงแรม ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของเว็บไซต์ของเรา หรือ การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมาหรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาดการล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลยการไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากโรงแรม (พนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่เอเย่นต์ ตัวแทน หรือบริษัทพันธมิตรของโรงแรม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

8. อื่นๆ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใดๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เป็นของ HotelDirect.in.th รวมทั้งของซัพพลายเออร์หรือของผู้ให้บริการ

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการของเราเหล่านี้ ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทย ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง เงื่อนไขและบริการของเราจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

Thailand hotels Thailand hotels