ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย จังหวัดRayong

ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย จังหวัดRayong
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Soonthonpu Festiva

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีการจัดพิธีสักการะ บวงสรวง ...

Somdetphrachaotaksin-Red cross Festival

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิ ...

Ban Phae Beach-Samed Festival

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องเรือรอบเกาะเสม็ด มหกรรมอาหารทะเล การประกวดธิ ...

Long Beach Festival

จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ณ หาดแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยง เพื่อสร้างรายได ...

Phra Chedi Klang Nam Festival

เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทางจังหวัดระยองถือว่า พ ...

Hotel & Travel in Thailand

festivalsRayong

Tam Bun Klang Tung Festival

Tam Bun Klang Tung Festival

Rating : 7.5/10
1 January 2013 - 28 February 2013

จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ (ช่วงเดือนสาม หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว) ในอำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย ประเพณีทำบุญกลางทุ่งมีสองอย่างคือ ทำบุญขอฝน และทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวหลาม

Phra Chedi Klang Nam Festival

Phra Chedi Klang Nam Festival

Rating : 8/10
28 November 2012 - 28 November 2012

เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทางจังหวัดระยองถือว่า พระเจดีย์กลางน้ำนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือ โดยรวบรวมงานลอยกระทงไว้ด้วย

Soonthonpu Festiva

Soonthonpu Festiva

Rating : 9/10
24 June Every Year

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีการจัดพิธีสักการะ บวงสรวงดวงวิญญาณ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านสุนทรภู่ เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย และเป็นการเผยแพร่เกียรติยศ ผลงานอันเป็นอมตะของท่

Ban Phae Beach-Samed Festival

Ban Phae Beach-Samed Festival

Rating : 8.5/10
4 December - 8 December Every Year

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องเรือรอบเกาะเสม็ด มหกรรมอาหารทะเล การประกวดธิดาชาวเล และการแข่งขันฟุตบอลดารา

Somdetphrachaotaksin-Red cross Festival

Somdetphrachaotaksin-Red cross Festival

Rating : 9/10
29 December 2012 - 3 January 2013

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี

Fruit-Product of Rayong Festival

Fruit-Product of Rayong Festival

Rating : 7.5/10
1 May 2012 - 1 May 2012

ในงานมีขบวนแห่รถประดับผลไม้ การประกวดผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ตลอดจนการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร จัดในช่วงฤดูผลไม้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

Banchang Seafood Festival

Banchang Seafood Festival

Rating : 7.5/10
25 February 2013 - 27 February 2013

จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีชิมปลาทะเลนึ่งบ้านฉางให้เป็นเอกลักษณ์ ของอำเภอบ้านฉาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Phumiburee Sri Rayong

Phumiburee Sri Rayong

Rating : 7.5/10
9 December 2012 - 10 December 2012

จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ณ ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง″ ขึ้นเป็นประจำปีทุกปี เป็นงานวัฒนธรรมผสมผสานกับการเล่าขานเมืองเก่า พบถนนผสมผสานแห่งเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น

Long Beach Festival

Long Beach Festival

Rating : 8.5/10
1 June 2012 - 30 June 2012

จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ณ หาดแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมมือกันจัดงาน “เทศกาลดนตรีบนชายหาดที่ยาวที่สุด”

Pha Pa Klang Nam Festival

Pha Pa Klang Nam Festival

Rating : 7.5/10
28 November 2012 - 28 November 2012

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี เป็นงานประเพณี ของชาวบ้านปากน้ำประแสร์ อ.แกลง ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี

Thailand hotels Thailand hotels