เที่ยวlakmuang shrine-srakaew ที่พักlakmuang shrine-srakaew สถานที่ท่องเที่ยวlakmuang shrine-srakaewแผนที่lakmuang shrine-srakaew

เที่ยวlakmuang shrine-srakaew ที่พักlakmuang shrine-srakaew สถานที่ท่องเที่ยวlakmuang shrine-srakaewแผนที่lakmuang shrine-srakaew
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
kao chakan-srakwun
เขาฉกรรจ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ ...
angkebnam khaosamsib
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อยู่ภายในความดูแลของโครงการพั ...
Rating : 7/10
6517
 lakmuang shrine-srakaew
 lakmuang shrine-srakaew
 lakmuang shrine-srakaew
 lakmuang shrine-srakaew
 lakmuang shrine-srakaew
 lakmuang shrine-srakaew
lakmuang shrine-srakaew SaKaeo Province

ศาลหลักเมืองสระแก้วเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 และเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจ ความสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว