เที่ยวprasat sadok kokthom ที่พักprasat sadok kokthom สถานที่ท่องเที่ยวprasat sadok kokthomแผนที่prasat sadok kokthom

เที่ยวprasat sadok kokthom ที่พักprasat sadok kokthom สถานที่ท่องเที่ยวprasat sadok kokthomแผนที่prasat sadok kokthom
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
ban khlong luek border market
ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ ...
aranyaprated
ประตูชัยอรัญประเทศ เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง สร้างในปี พ.ศ. 2482 มีลักษณะเ ...
phra siamtawathirat
พระสยามเทวาธิราชจำลอง นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง เป ...
Rating : 8.5/10
5856
 prasat sadok kokthom
 prasat sadok kokthom
 prasat sadok kokthom
 prasat sadok kokthom
prasat sadok kokthom SaKaeo Province

ปราสาทสด๊กก๊อกธมโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว แล้วยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู