NongKhai กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNongKhai ทัวร์NongKhai

NongKhai กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNongKhai ทัวร์NongKhai
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
bun bang pai-nongkhai

งานบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน งานวัดที่บริเวณวัดโพ ...

hae prasat pueng festival

งานแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีขององถิ่นเก่าแก่ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีขึ้นควบคู่กันกับงานแข่งเรือ มีการจัดทำปราสาทผึ้งปร ...

racing thai-lao

ตักบาตรเทโว - ไหลเรือไฟ - แข่งเรือมิตรภาพลาว - ไทย จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะมาร่วมกันตักบาต ...

prab hor monument festival

งานอนุสาวรีย์ปราบฮ้อ "เป็นการบวงสรวงเพื่อ " รำลึก " ถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารและผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในก ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesNongKhai

Activity at Thailand Prathat-Klangnam

Prathat-Klangnam

Rating : 8/10
March - May Every Year

หากมีโอกาสล่องเรือไปกลางเเม่น้ำโขงเพื่อกราบนมัสการขอพรกับพระธาตุกลางน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่ง ที่ชาวหนองคายมีความเคารพ ศรัทธามาก

Thailand hotels Thailand hotels