Phrae กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhrae ทัวร์Phrae

Phrae กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhrae ทัวร์Phrae
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
songkran-prae

งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี ...

phrathat cho hae praying

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ กำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เ ...

kamfa thai puan festival

งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ้งและหวงแหน และสร้างควา ...

tan kuay salak festival

งานตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกัน มาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า, ตา-ยาย, พ่อ-แม่ และ ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesPhrae

Thailand Activities Long Pea Kaeng Sua Ten

Long Pea Kaeng Sua Ten

Rating : 8/10
November - May Every Year

อยากไปเที่ยวไหนสักแห่ง ลองไปที่นี้แก่งเสือเต้น แล้วจะพบกับความประทับใจ ซึ่งเป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม และยังมีลักษณะของหินธรรมชาติก้อนหนึ่งในแก่งแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ด้วย

Thailand hotels Thailand hotels