Sukhothai กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSukhothai ทัวร์Sukhothai

Sukhothai กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSukhothai ทัวร์Sukhothai
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Loykrathong Sukhothai Festival

“ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้น้ำในการอุปโภค บริโ ...

King Ramkhamhaeng Festival

กำหนดการจัดงาน คือ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย สถ ...

Khaolaung Festival

งานวันพิชิตยอดเขาหลวง เป็นงานประจำปีที่จังหวัดสุโขทัย จัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ในอ ...

Hae Nam Kaun Hong Festival

จัดขึ้นในวันที่ 18-19เมษายนของทุกปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ เมืองด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย การจัดงานจัดขึ้นเพื่อเ ...

Phramaeya-Red Cross Festival

เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมสักการะพระแม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesSukhothai

Thailand Activities Sukhothai Historical Park

Sukhothai Historical Park

Rating : 8.5/10
November - April Every Year

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยตามทางหลวงแผ่นดินสายสุโขทัย-ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางทิศตะวันตก 12 กิโลเมตร ถนนหลวงตัดผ่านกลางเมืองจากตะวันออกไปตะวันตก

Activities Place Srisatchanalai Historical Park

Srisatchanalai Historical Park

Rating : 8.5/10
November - April Every Year

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า บนฝั่งขวาของแม่น้ำยม เดิมชื่อว่า "เมืองเชลียง" เปลี่ยนชื่อเป็น "ศรีสัชนาลัย" ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย

Thailand Activities Ramkhamhaeng National Park

Ramkhamhaeng National Park

Rating : 9/10
November - April Every Year

ชาวสุโขทัยรู้จักกันในนามว่า “เขาหลวง” มีที่ทำการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

Thailand hotels Thailand hotels