Samko AngThong - Special Discount Rates for all Hotels in AngThong

Samko AngThong - Special Discount Rates for all Hotels in AngThong
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Ban Bang Sadet Court Doll Center

ตุ๊กตาชาววังเป็นประดิษฐกรรมดินเหนียวที่สวยงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น กา ...

phan tai nora sing monument

อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์และเป็นพันท้ายเรือพระที่นั่งเ ...

nai dok nai thongkaew monument

อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนของวีรชนคนกล้า 2 ท่านด้วยกัน นั่นคือ คุณดอกแล้วและคุณทองแ ...

wat muang

วัดม่วงเป็นสถานที่น่าสนใจ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วิหา ...

wisetchaichan market

ตลาดวิเศษชัยชาญ ตลาดนี้เป็นตลาดเก่ามีอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ยังคงเห็นสภาพบ้านเรือน ตึกแถว ...

the kam yad palace hall

พระตำหนักคำหยาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน ตัวอาคารตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอ ...

wat pamokworawihan

วัดป่าโมกวรวิหาร ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพร ...

wat chaiyoworawihan

วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่ ...

drum village

ตลอดสองข้างทางจะเห็นร้านขายกลองเป็นระยะๆ ชาวบ้านแพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 โดยจะเริ่มหลังฤดูเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่ ...

citipole shrine-angthong

ศาลหลักเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของเทพารักษ์พระเสื้อ เมือง พระทรงเมือง จะปกปักร ...

Hotel & Travel in Thailand
Thailand hotels Thailand hotels