Pattani กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPattani ทัวร์Pattani

Pattani กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPattani ทัวร์Pattani
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Chao Mae Lim Ko Niao Festival

เป็นงานประเพณีที่ทำกันทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ตามจันทรคติของจีน คือหลังวันตรุษจีน 15 วันของทุกปี (หรือตรงกับว ...

Flock of Birds Festival

ประเพณีแห่นก เป็นประเพณีพื้นเมืองเก่าแก่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นงานใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั ...

Chak Phra tradition

งานเทศกาลชักพระหรืองานเดือน11 เราจะได้เห็นเรือพระมากมายบริเวณใต้ต้นชะเมาขนาดใหญ่ หน้าบ้านพักนายอำเภอโคกโพธิ์ ประกอบกับเ ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesPattani

Thai activity Sai sport fishing competition

Sai sport fishing competition

Rating : 9.5/10

จัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี กีฬาตกปลาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จากสภาพภูมิศาสตร์ของหาดที่มีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลายชนิด จึงทำให้กีฬาตกปลานี้เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นท้าทาย

Thailand Activities Competition Java Dove

Competition Java Dove

Rating : 10/10

การแข่งขันนกเขาชวาเสียงประเภท เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง ประเภทดาวรุ่ง และนกเขาใหญ่ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

activity Local Contest

Local Contest

Rating : 9.5/10

ปัตตานี-ชุมชน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ชุมชนเข้มแข็งตัวอย่างที่ชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและอาหารโบราณ

Thailand hotels Thailand hotels