Phangnga กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhangnga ทัวร์Phangnga

Phangnga กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhangnga ทัวร์Phangnga
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Leeway Festival

เป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ที่บ ...

Opening Festival of Phang-Nga Tourist Season

“เปิดโลกมหัศจรรย์ แดนสวรรค์เมืองพังงา” กำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมทุกปีเป็นสัปดาห์ท่องเที่ยวของจังหวัด ...

Songkran-Phang-Nga Festival

จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา บริเวณสวนสมเด็จฯ และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั ...

Phang-Nga NewYear Festival

จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า ในงานนี้มีพ่ ...

Preserving Sea turtle Festival

จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง มีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญขอ ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesPhangnga

Activities Place Similan National Park

Similan National Park

Rating : 10/10
November - April Every Year

หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะกลางทะเลอันดามันที่เป็นเลิศในความงามของปะการังแห่งหนึ่งของโลก “สิมิลัน” เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า “เก้า” ชาวประมงบางคนจึงเรียกว่า หมู่เกาะเก้า ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อย 9 เกาะ

Activity Mu Koh Surin National Park

Mu Koh Surin National Park

Rating : 10/10
November - April Every Year

ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันโดยมีระยะห่างจากฝั่งบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,357 ไร่ ในจำนวนนี้คิดเป็นพื้นที่น้ำประมาณ 102 ตารางกิโลเมต

Thailand Activities Wat RatUppatham

Wat RatUppatham

Rating : 8/10
October - April Every Year

เมื่อ พ.ศ. 2529 พระอาจารย์ชัย ได้เดินทางมาเยี่ยมโยมแม่ ซึ่งตอนนั้นย้ายมาอยู่บ้านบางเหรียง เมื่อเสร็จธุระแล้วท่านกลับไปอยู่วัดถ้ำเสือเขาแก้ว ไม่นานก็ได้ข่าวว่าที่บ้านบางเหรียงมีคนแก่คนหนึ่งเสียชีวิต

Activity Ao PhangNga National Park

Ao PhangNga National Park

Rating : 9/10
November - April Every Year

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่ ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา

Activities Place Khao Lak Lamru National Park

Khao Lak Lamru National Park

Rating : 9/10
November - April Every Year

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ แต่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ในปี 2527 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะปง จังหวัดพังงา

Activity Wat NaRaiNiKaRam

Wat NaRaiNiKaRam

Rating : 6/10
January - December Every Year

วัดนารายณิการาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.เหล ห่างจากที่ว่าการ อ.กะปง ประมาณ 11 กิโลเมตร วัดนารายณิการาม หรือวัดเหล เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปจำลองของพระนารายณ์ พระลักษมณ์ และนางสีดา

Thailand hotels Thailand hotels