Saraburi กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSaraburi ทัวร์Saraburi

Saraburi กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดSaraburi ทัวร์Saraburi
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Dairy Cattle Festival

งานโคนมแห่งชาติ จัดขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็น ...

Long Boat Competition Festival

อำเภอเสาไห้ จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณี ณ บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน ...

Takbat Dok Mai Festival

เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวของประเทศไทย โดยถือเอาวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะมี ...

Songkran-Saraburi Festival

ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสานางตะเคียนวัดสูง อำเภอเสาไห้ จัดให้มีประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสานางตะเคียน (เสาร้องไห้) เป็นประจำทุ ...

Buddha-Saraburi Festival

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จะมีในช่วงกลางเดือน 3 และเดือน 4 ของทุกปี ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังห ...

Hotel & Travel in Thailand

activitiesSaraburi

Activity at Thailand Sun Flower

Sun Flower

Rating : 10/10
November - December Every Year

ทุ่งทานตะวัน สระบุรี เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ฤดูกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน

Thai activity Namtok Chet Sao Noi

Namtok Chet Sao Noi

Rating : 9/10
November - April Every Year

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็น ธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้

activity Wat Phrabuddhabat

Wat Phrabuddhabat

Rating : 9/10
January - December Every Year

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร

Thailand hotels Thailand hotels