ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดNonthaburi

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดNonthaburi
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Chao Phraya beneath Nonthaburi Sky

งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาใต้ฟ้านนท์ เป็นงานวัฒนธรรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ปีใน ช่วงปลายเดือนมีนาคม – ...

takbatpra roipaed

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ 108 เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วในอำเภอบางรวย โดยจัดขึ้นตามวัดริมน้ำในคลองบางกอกน้อย เ ...

songkran nonthaburi

งานสงกรานต์ของชาวมอญ เป็นเทศกาลสำคัญประจำปี ของชาวมอญ จะมีการทำบุญเฉลิมฉลอง กันอย่างมโหฬารในทุกหมู่บ้านของ ชุมชนคนมอญ โด ...

ram mon tradition

ประเพณีรำมอญ เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่ของคนมอญ และคงเหลืออยู่สืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ นี้ ยังคงได้รับ ...

Hotel & Travel in Thailand

otopNonthaburi

benjarong lai thong

benjarong lai thong

Rating : 9/10

ศิลปะการทำเครื่องเบญจรงค์ของ ศิลป์สุวรรณภูมิ เบญจรงค์ลายทอง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นงานจิตกรรมชั้นสูง เพราะการทำเครื่องเบญจรงค์นั้นต้องอาศัยความชำนาญของช่างเขียนและช่างลงสี

kaikem somneuk

kaikem somneuk

Rating : 8.5/10

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมนึก คือ ไข่เค็มที่ต้มสุกแล้ว จะไม่มีกลิ่นคาว เพราะพอกดินจอมปลวกและหมักขี้เถ้าแกลบ (แบบโบราณของภูมิปัญญาท้องถิ่น) เนื้อไข่ขาว มีความนุ่ม ขาวละเอียด เนื้อจะไม่แฉะรับประทานได้ทั้งไข่ขาว และไข่แดง ไข่แดงจะมีสีแดงอมส้ม ไม่มันเกินไป

kluaytak

kluaytak

Rating : 8.5/10

ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป(กล้วยตากแผ่น) เนื้อกล้วยมีความเหนียวและนุ่ม โดยมีรสชาติของกล้วยตามธรรมชาติปราศจากสิ่งเจือปน

Thailand hotels Thailand hotels