ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดPrachuapKhiriKhan

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดPrachuapKhiriKhan
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Hua Hin Jazz Festival

เป็นงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส มีนักดนตรีจากไทยและต่างประเทศมาแสดงในงานนี้ โดยจัดบริเวณชายหาดหัวหินประมาณเดือนมิถุนายน ...

Polochang

เทศกาลโปโลช้าง เป็นกิจกรรมที่แปลกและตื่นตาเร้าใจมาก จัดในช่วงเดือนกันยายน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะที่หัวหิน-ชะอำ ท ...

muck daad deaw-seafood festival

เทศกาลกินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล “กินหมึก ชมทะเล ดนตรี และสายลม” ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ดนตรีเพราะๆ ลมเย็นๆ ริมชายหาดปากน ...

A Fair to Commemorate the Heroic Deeds of 8 Decem

งานวันระลึก วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 เป็นการรำลึก และเชิดชูวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารของไทยที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองกำลังท ...

Khao Chong Krachok Tak Bat Devo Ceremony

จัดขึ้น ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร เชิงเขาช่องกระจก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณช่วงออกพรรษาของทุกปี ชมและเลือกซื้อสินค ...

Hotel & Travel in Thailand

otopPrachuapKhiriKhan

rapala fishing

rapala fishing

Rating : 8.5/10

เหยื่อตกปลาปลอม มีจุดเด่น คือ ความเป็นธรรมชาติและความละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ฝีมือจากคนมากกว่าเครื่องจักร วัสดุที่ใช้ในการทำเหยื่อมาจากต้นไม้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติ ไม่ใช่พลาสติกเหมือนเหยื่อทั่วไปที่ขายในตลาด

virgin-coconut-oil

virgin-coconut-oil

Rating : 8.5/10

กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ ได้นำกะลาที่เป็นวัสดุเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยทำเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่รูปเนื้อมะพร้าว รูป สับปะรด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

soap herb-ban nong thing

soap herb-ban nong thing

Rating : 8.5/10

สบู่สมุนไพรบ้านหนองกระทิงมีจุดเด่น คือ ความปลอดภัยจากสารเคมีเพราะเป็นการนำวัสดุสมุนไพรเหลือใช้ภายในชุมชนมาผลิต เป็นสบู่มีความเป็นธรรมชาติสูง วัสดุที่ใช้ในการทำสบู่อยู่ในชุมชน

wine

wine

Rating : 9/10

จุดเด่นของไวน์ คือ รดชาติของไวน์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนไวน์ตามท้องตลาด กล่องบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน พกพาได้สะดวก ผ่าน มาตรฐาน มผช. และปี 2549 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

OTOP Prachuap Khiri Khan

OTOP Prachuap Khiri Khan

Rating : 10/10

ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ มีสินค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม สื่อถึงจุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

aloe vera gel

aloe vera gel

Rating : 8.5/10

เจลว่านหางจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ราษฎรในชุมชน/หมู่บ้านทำให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น

Thailand hotels Thailand hotels