ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดSongkhla

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดSongkhla
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
LakPra And TakBadTeWo Songkhla

ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประมาณเดือนตุลาคม ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิธ ...

Southern Agricultural Fair

งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกิจกรรมที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี ...

Hatyai Midnight Songkran Festival

เทศกาลหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน ของทุกๆ ปี โดยกิจกรรมที่จัดก็จะจัดกันที่ ถ.นิพัทธ ...

Songkhla Cultural Festival

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประมาณเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ในงานมีการแสดงนาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยแล ...

Hotel & Travel in Thailand

otopSongkhla

Rub Nang Talung-khua Niang

Rub Nang Talung-khua Niang

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

Kra Jud-Khuan Lang

Kra Jud-Khuan Lang

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 53/1หมู่ที่3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Birdcage-Ban Nong Sai

Birdcage-Ban Nong Sai

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Krueng Kaeng Ban Khok Muang

Krueng Kaeng Ban Khok Muang

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

Jaksan Mai Pai Khao Daeng

Jaksan Mai Pai Khao Daeng

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Jaksan Mai Pai Ban Chum Po

Jaksan Mai Pai Ban Chum Po

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

Coconut Shell

Coconut Shell

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 บ้านเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90210 - ต่างประเทศโดย บริษัทเอกชน (ไทยคราฟ)

Salted Egg-Muang Ngam

Salted Egg-Muang Ngam

Rating : 9/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 71/3 หมู่ที่ 1ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

Mae ban Kaset-Koh Yo

Mae ban Kaset-Koh Yo

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

Ban Klam Din Pao

Ban Klam Din Pao

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

Krasasin Hand-Woven Fabric

Krasasin Hand-Woven Fabric

Rating : 8/10

สถานที่ผลิต 62/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

Ban Chamae

Ban Chamae

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ สงขลา 90190

Rak Thai

Rak Thai

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต 15/1 หมู่ที่ 4 บ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

Jaksan Krapao Chuek Mad Fang

Jaksan Krapao Chuek Mad Fang

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ • กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง บ้านเลขที่ 28/1 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา • การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศไทย

Dok Mai Bai Yang Para

Dok Mai Bai Yang Para

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 50/2 บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และออกร้านตามงานต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

Jaksan-Ban Hua Kway

Jaksan-Ban Hua Kway

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการกลุ่มจักสานใยพืชกล้วยบ้านหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Palm Sugar

Palm Sugar

Rating : 8/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลชุพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Dove Cage-Ban Hua Din Nuen

Dove Cage-Ban Hua Din Nuen

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดกรงนกอำเภอจะนะ ตลาดอำเภอหาดใหญ่ ตลาดต่างจังหวัด (5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตลาดกรุงเทพ ฯ และตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซียและบรูไน)

Budu Khao Yum-Ban Trab

Budu Khao Yum-Ban Trab

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านกร (ที่ทำการเครือข่าย OTOP อำเภอจะนะ)/จำหน่ายตามงานออกร้านต่าง ๆ ศูนย์สาธิต ร้านค้าทั่วไป/ร้านสหกรณ์ หลังที่ว่าการอำเภอจะนะ และงานแสดงสินค้า งาน Event ต่าง

Ceramics

Ceramics

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลสะทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

Kled Pla Khao Kaew

Kled Pla Khao Kaew

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 49/5 ซอยกาญจนวาณิช 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Kapi-Natap

Kapi-Natap

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการกลุ่มกะปิ เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

Mae Ban Jaksan Takra Baitan

Mae Ban Jaksan Takra Baitan

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 52/1 หมู่ที่ 6 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

To Pa-Ratchawat

To Pa-Ratchawat

Rating : 8/10

สถานที่ผลิต 38 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Kapi-Ban Phra Putthabat

Kapi-Ban Phra Putthabat

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90110

Punsib  Mae Nang yao

Punsib Mae Nang yao

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 595/1หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา/ ร้านดอยคำ (หน้าสนามกีฬากลางเทศบาลนครหาดใหญ่) / ร้านค้าทั่วไป/เซเว่นอีเลฟเว่น/ขายปลีกและส่ง ราคา กล่องละ 50 บาท ราคาถุงละ 20– 50 บาท

Samunpai-Sam-Rasri

Samunpai-Sam-Rasri

Rating : 9/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยาแผนโบราณ/ โลตัส สาขาหาดใหญ่ /บิ๊กซีสาขาหาดใหญ่ /ที่ทำการไปรษณีย์ หาดใหญ่ - นาทวี-สงขลา - สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / งานจำหน่ายสินค้าที่ทางราชการจัดขึ้น/ งานมหกรรมสินค้าเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Mae Ban Kaset Rak Ton

Mae Ban Kaset Rak Ton

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน เลขที่ 168/2 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา 2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศไทย

Ban Kaset Bo Mai

Ban Kaset Bo Mai

Rating : 9.5/10

สถานที่ผลิต 34 หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Thanaphum Wine

Thanaphum Wine

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 595/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา/ร้านดอยคำ(สาขาหน้าสนามกีฬากลางเทศบาลนครหาดใหญ่)/ ห้างสรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่/จำหน่ายปลีกและส่ง ราคาขวดละ 120-250 บาท

Ton Nga Chang Waterfall
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงมาก แห่งหนึ่งของภาคใต้และของจังหวัดสงขลา น ...
Thailand hotels Thailand hotels