ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดSatun

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดSatun
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Package Tour South Andaman 4 day 3 night

ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ของหมู่เกาะ ทะเลอันดามันใต้ ดินแดนแห่งความ อุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มประการังน้ำตื้นหลากสีแล ...

Package Tour South Andaman 3 day 2 night

ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ของหมู่เกาะ ทะเลอันดามันใต้ ดินแดนแห่งความ อุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มประการังน้ำตื้นหลากสีแล ...

Package Tour South Andaman 2 day 1 night

ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ของหมู่เกาะ ทะเลอันดามันใต้ ดินแดนแห่งความ อุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มประการังน้ำตื้นหลากสีแล ...

International Kite Festival

จุดเด่นของการจัดการแข่งขัน ว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 32 คือ การปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล ที่สมเด็จ ...

Mao Lid Klang-Satun Festival

เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลักธรรมคำสอน และผลงานของท่านนบีมูฮัมมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพ ...

Loy Rue Chaolay Koh Lipe Festival

จัดขึ้นในหมู่ของชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูล ในวันขึ้น 13- 15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 11 ทุกปี ซึ่งทำกันปีละ 2 ครั้ง คื ...

Clean Food Good Teste Fair

จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ในการจัดงานได้นำร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยชั้นนำของจังหวัดสตูล และ 14 จังหวัดภาคใต้ รวม ...

Opening Festival of Satun Tourist Season

จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมทุกปี เพื่อเป็นการเริ่มเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูล นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวอุ ...

Hotel & Travel in Thailand

otopSatun

kunghaeng-banmangang

kunghaeng-banmangang

Rating : 8.5/10

จุดเด่นของกุ้งแห้งบ้านมะหงัง คือ ใช้วัตถุดิบกุ้งสดในพื้นที่จากทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล มีความสด ไม่มีสารเจือปนไม่ใส่สี ปลอดจากสารพิษ และสามารถรับประทานได้ทันที เนื่องจากผ่านการต้มสุกอีกทั้งการผลิตกุ้งแห้ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ

bunga buda

bunga buda

Rating : 8.5/10

จุดเด่นของขนมบุหงาปูดะ คือ ขนมบุหงาปูดะ เป็นขนมพื้นบ้าน พับแป้ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลายสี ซึ่งทำจากสีธรรมชาติ ที่หาจากบริเวณรอบบ้าน และเป็นเอกลักษณ์ ของตำบลเกตรี และจังหวัดสตูล

Koh Lipe
เกาะหลีเป๊ะ : อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดังราวีราว 2 กิโลเมตร เกาะหลีเป๊ะ หมายถึง เก ...
Koh Adang Rawee
เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กม.เป็นที่ตั้งของห ...
Thailand hotels Thailand hotels