OTOP, สินค้า OTOP อำเภอSak-Lek จังหวัดPhichit

OTOP, สินค้า OTOP อำเภอSak-Lek จังหวัดPhichit
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Bueng si fai

บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ปัจจุบันกรมประมงได้จัดทำเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ ...

wat khaorubchang

วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ บนยอดเขามีเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ตั้งอยู่บนก้อนหินที่ซ้อนกันจนมองดูคล้ายกับรูปช้าง ...

wat thaluang

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียง ...

farm kajorn

ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ภายในฟาร์ม เลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ ประมาณ 1,000 ตัว ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่ที่สุ ...

phra putthaketmongkon

พระพุทธเกตุมงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื ...

chaomae tuptim shrine

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ภายในศาลมีองค์เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของ ...

wat phoprathabchang

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242-2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี(ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพ ...

dong charuen grape garden

ไร่องุ่นดงเจริญ เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจ เป็นไร่องุ่นพันธุ์ดี ในพื้นที่ 200 ไร่ พันธุ์ที่มีชื่อเสียงคือพันธ์แบล็คควีน เป ...

wat thachang

วัดท่าช้าง เป็นวัดที่สำคัญและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปสลักด ...

nakhon chai boworn forest park

วนอุทยานนครไชยบวร หรือ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่า ...

Hotel & Travel in Thailand
Thailand hotels Thailand hotels