OTOP, สินค้า OTOP อำเภอPanare จังหวัดPattani

OTOP, สินค้า OTOP อำเภอPanare จังหวัดPattani
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Arunwarin Waterfall

น้ำตกอรัญวาริน เป็นน้ำตกในเทือกเขาสันกาลาคีรี ลักษณะน้ำตก แบ่งออกเป็นชั้นๆ รวม 7 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 300-500 เมต ...

Laem Ta Chi

แหลมตาชี เป็นหาดทรายขาวต่อจากหาดตะโละกาโปร์ เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะสันดอนจะงอย (Sand Spit) ...

Wat Chang Hai Rat Buranaram

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ภายในวิหารมี ...

Khao Rusi

เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมายอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กม. เขาฤาษีเป็นภูเขาโขดหินธรรมชาติมีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐกว้าง 2 ศ ...

Mangrove Pattani Education Center

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ศูนย์ฯนี้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานที ...

Namtok Sai Khao National Park

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลาและสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 68,750 ...

Galyani Wattana Institute of Cultural Studies

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์เแบ่งออกเป็น 2 ส ...

Bang Sai Beach

หาดบางสาย มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติงดงามแปลกตาแก่ผู้ที่พบเห็น ลักษณะของหาดทรายแห่งนี้ คือ มีบึงขนาดใหญ่เคียงข้างหาดทรายข ...

Wattuyong

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ริมเส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ในเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองจิก เป็นวัดเก่าแก่สร้ ...

Talo Capo Beach

หาดทรายทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสนร่มรื่น มีสายน้ำพาคลื่นเคลื่อนมากระทบฝั่ง ในวันที่อากาศปลอดโปร่งน้ำทะเลจะมีสีคราม ทรายเป็น ...

Hotel & Travel in Thailand
Competition Java Dove
การแข่งขันนกเขาชวาเสียงประเภท เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง ประเภ ...
Sai sport fishing competition
จัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเ ...
Thailand hotels Thailand hotels