ร้านอาหารอร่อยของ Chomphon ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดChomphon

ร้านอาหารอร่อยของ Chomphon  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดChomphon
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
chumporn beach festival

งานโลกทะเลชุมพร จัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ณ บริเวณหาดทรายรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสร ...

thailand rapton watch festival

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหนึ่งเดียวในประเทศไทย 1 ต.ค. - 31 ต.ค.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เกิดความรู้คว ...

langsuan fruit festival

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของอำเภอ ...

pato floating festival

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเทศกาลสำคัญของอ.พะโต๊ะ ...

hae phrareu kaeng langsuan

งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออําเภอหลังสวน เป็นประเพณีเก่าแก่ของอําเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เด ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsChomphon

papa seafood Sea Food

papa seafood Sea Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 2/1 ถนนท่าตะเภา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

view seafood Sea Food

view seafood Sea Food

Rating : 8/10

13/2 ริมทะเล ด้านหน้าวิวรีสอร์ท ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ชุมพร 86230

laem riw Thai Food

laem riw Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 94 หมู่ 4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

charoen seafood Sea Food

charoen seafood Sea Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 124 หมู่ 5 หาดสะพลี ชุมพร ถนนเลียบชายหาด ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ชุมพร 86230

kha mu nok noi Halal Food

kha mu nok noi Halal Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 179 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลละแม อำเภอละแม ชุมพร 86170

suki rodfai

suki rodfai

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 275/1-3 ไตรรัตน์ ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

yellow stone

yellow stone

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ : 161 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา อำเภอเมือง จ.ชุมพร 86000

rin restaurant Restaurant

rin restaurant Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 118 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

kung sod

kung sod

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 40 หมู่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

sunee restaurant

sunee restaurant

Rating : 7/10

ที่อยู่ : 142 หมู่ 7 นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

madam auan

madam auan

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 110/30 ถนนกรมหลวง ท่าตะเภา อำเภอเมือง จ.ชุมพร 86000

Thailand hotels Thailand hotels