ร้านอาหารอร่อยของ KhonKaen ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดKhonKaen

ร้านอาหารอร่อยของ KhonKaen ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดKhonKaen
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Rachapouk Kaen Solo-Khao Nuaw Road Festival

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่น ...

Silk Festival-Phuk Sieo Tradition

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ช่วงเ ...

Bun Kum Khao Yai Tradition

เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาต ...

Buddhist Lent Tradition

จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดศรีจันทร์พระอารามห ...

The End of Buddhist Lent Tradition

จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ และอำเภออุบลรัตน์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวเป็นประจำทุกปีที่วัดพระพุทธบาทภูพา ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsKhonKaen

Ruen Pankam Thai Food

Ruen Pankam Thai Food

Rating : 7/10

สถานที่ตั้ง 101 อาคาร ด้านใน บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์ ถนนขอนแก่น-อุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

Suan Hansa Thai Food

Suan Hansa Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 162/1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Kruaw Wae International Food

Kruaw Wae International Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 1/1-1/2 ถนนกลางเมือง (ติดธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

The parrot Restaurant

The parrot Restaurant

Rating : 7/10

ที่อยู่ 175 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Amphon Naem Nuang

Amphon Naem Nuang

Rating : 9/10

ที่อยู่ 87/14-15 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Riam Rim Bung Thai Food

Riam Rim Bung Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ 137/4 ถนนรอบบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Naem Nuang Lublea

Naem Nuang Lublea

Rating : 9/10

ที่อยู่ 42-4 ถนนกลางเมือง (ตรงข้ามร้านแหนมลับแลของฝาก) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mangkornluang Restaurant

Mangkornluang Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 169/7 ถนนมะลิวัลย์ (ตรงข้ามประตูศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

Bhumisuk Muangphon Thai Food

Bhumisuk Muangphon Thai Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 123/18-20 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Green Leaf Restaurant

Green Leaf Restaurant

Rating : 8/10

ที่อยู่ 199 หมู่ 17 ซอย สนามบิน ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Pa Klang Muang Restaurant

Pa Klang Muang Restaurant

Rating : 8.5/10

สถานที่ตั้ง 179/10 ซอยซอย ศรีจันทร์ 29 อาคาร ตรงข้ามเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Bualuang Restaurant Restaurant

Bualuang Restaurant Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ ถนนรอบบึงแก่นนคร (กลางบึงแก่นนคร) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Pizza-Bake2

Pizza-Bake2

Rating : 9/10

ที่อยู่ 6/5 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Aod Daowngern Restaurant

Aod Daowngern Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 14/5 หมู่10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Thong Garden Thai Food

Thong Garden Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 52/6 ถนนอำมาตย์ ริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Ban Na Mai Thai Food

Ban Na Mai Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 42/14 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Kai Yang Wiset Local Food

Kai Yang Wiset Local Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 177/17 ถนนมิตรภาพ (ภายในปั๊มน้ำมันวิเชียรบริการ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Tawan Thong

Tawan Thong

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 227/129 ถนนหลังศูนย์ราชการ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Lao Li Restaurant

Lao Li Restaurant

Rating : 8/10

สถานที่ตั้ง :110/119-121 ซอยตาเติม ตรงข้ามร้านนิวสตาร์ประดับยนต์ ถนนศรี จันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-San Orchid Local Food

E-San Orchid Local Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 322/3 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Pla Pa Yai Thai Food

Pla Pa Yai Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 45/26 อาคาร หน้าสวนสาธารณะบริเวณรอบบึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Chingcha Mai International Food

Chingcha Mai International Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Pla Pa Noi Restaurant

Pla Pa Noi Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 51/10 ถนนโพธิสาร รอบบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Kai Yang Rabeab Local Food

Kai Yang Rabeab Local Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 252/4-6 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Maepongsri Local Food

Maepongsri Local Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 109 ถนนมิตรภาพ (ตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท.) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Suan Kaset Local Food

Suan Kaset Local Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 20/36 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Kai Dinosaur Mae Sangthong Local Food

Kai Dinosaur Mae Sangthong Local Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 502 หมู่หมู่ 16 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

Seng Photchana Thai Food

Seng Photchana Thai Food

Rating : 6.5/10

ที่อยู่ 299 ถนนรอบบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Chi Grand View

Chi Grand View

Rating : 6.5/10

ที่อยู่ (ติดสะพานแม่น้ำชีก่อนถึงท่าพระ) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Luk Bua Thai Food

Luk Bua Thai Food

Rating : 7.5/10

สถานที่ตั้ง 599/12-14 ถนนสมหวังสังวาลย์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

Chon Nguen Thai Food

Chon Nguen Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 86/1 ถนนศรีนวล ใกล้บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Chai Thung Restaurant

Chai Thung Restaurant

Rating : 7/10

ที่อยู่ 162/1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Khaen Lung Thai Food

Khaen Lung Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 24/1-4 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Kai Prasit Local Food

Kai Prasit Local Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 54/7 ถนนหนองเรือ-ภูเวียง (บริเวณสนามแยกเข้าอำเภอภูเวียง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Kai Yang Pa Phong Local Food

Kai Yang Pa Phong Local Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ ถนนกลางเมือง (ข้างโรงแรมรสสุคนธ์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Ta Kiang

Ta Kiang

Rating : 7/10

สถานที่ตั้ง :704 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Dok Khun Restaurant

Dok Khun Restaurant

Rating : 7/10

ที่อยู่ 6/100 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

So Jeng Local Food

So Jeng Local Food

Rating : 8/10

สถานที่ตั้ง 599/3-4 หมู่หมู่ 2 อาคาร ใกล้กับปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

Lungin Thai Food

Lungin Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ ถนนรอบบึง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Samian-Kai-Yang Local Food

Samian-Kai-Yang Local Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ ถนนหนองเรือ-ภูเวียง (บริเวณสามแยกเข้าอำเภอภูเวียง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

First Choice Thai Food

First Choice Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 18/8 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Nabua Restaurant

Nabua Restaurant

Rating : 8/10

ที่อยู่ 1500/1 ถนนชายทุ่ง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

Ket Thong Restaurant

Ket Thong Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 75 หมู่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (ริมหาดบางแสน 2) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Pure Phochana

Pure Phochana

Rating : 7/10

ที่อยู่ 349 หมู่ 3 ตรงข้ามบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ถนนเกษตรวัฒนา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

Thailand hotels Thailand hotels