ร้านอาหารอร่อยของ LopBuri ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดLopBuri

ร้านอาหารอร่อยของ LopBuri  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดLopBuri
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
sunflower blooming-lopburi

งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพ, ชมวิว, รถไฟ / จักรยานชมทุ่งทานตะวัน, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผล ...

monkeyparty

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง เชิญเที่ยวชมขบวนแห่อาหารเมนูต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงในรูปแบบโต๊ะจีน และการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจ ...

kamfa festival

ประเพณีกำฟ้า จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอา วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็ ...

sai krajad festival

ประเพณีใส่กระจาด ตามภาษาพวน เรียกว่า "เส่อกระจาด" เป็นประเพณีของชาวไทยพวนซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ มักจัดให้มี ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsLopBuri

bualuang restaurant-lopburi Restaurant

bualuang restaurant-lopburi Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 46/1 หมู่3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

bornguen plapao restaurant Thai Food

bornguen plapao restaurant Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 84/4 หมู่ 13 บริเวณแยกไฟแดง ถนนพรหมมาสตร์-บ้านเบิก ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

madmee restaurant

madmee restaurant

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 8/18 ถนนพระศรีมโหสถ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

nannampasak Local Food

nannampasak Local Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 234 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

saengsawang Sea Food

saengsawang Sea Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 13-16 ซอยศรีสุริโยทัย ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

khrua bannok Thai Food

khrua bannok Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : เลขที่ 227 (ตรงข้ามศูนย์อนุรักษ์ผึ้งพัฒนานิคม) หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

lopburi steak house International Food

lopburi steak house International Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 130/1 หมู่ 3 บริเวณทางเข้าโรงเรียนพระนารายณ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

papi restaurant Restaurant

papi restaurant Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 28 หมู่ 8 ถนนพัฒนานิคม-โคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

JR restaurant Thai Food

JR restaurant Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 89 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

suki lhamthong

suki lhamthong

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 203/1 หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ถนนลพบุรี - เขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

vassana restaurant

vassana restaurant

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 144 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

lek lek chuan chim restaurant

lek lek chuan chim restaurant

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 23 ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thantawan restaurant Restaurant

thantawan restaurant Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 274 หมู่ 2 ใกล้กับโรงพยาบาลหมอประเจิด ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

phupan pla phao

phupan pla phao

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 84/6 หมู่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง (สายลพบุรี-บ้านเบิก) ตรงข้ามร้านบ่อเงินปลาเผา ตำบลโพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

Thailand hotels Thailand hotels