ร้านอาหารอร่อยของ NakhonPhanom ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดNakhonPhanom

ร้านอาหารอร่อยของ NakhonPhanom  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดNakhonPhanom
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
illuminated boat festival

งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม จัดขึ้นในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี บริเวณหน้าศา ...

phuthai folkdance

การฟ้อนภูไท เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดยจะฟ้อนในงานเทศกาลเดือน 5 และเดือน 6 การฟ้อนภูไทเรณูน ...

sektensak tradition

แสกเต้นสาก เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ไ ...

praying phrathatphanom

งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำรงพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวนครพนมที่มีมาแต่โบราณที่ได้จ ...

boat racing festival

การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษา มีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้ ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsNakhonPhanom

najok kung pao restaurant

najok kung pao restaurant

Rating : 9/10

ที่อยู่ : ตั้งอยู่บริเวณนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

somtam kun taew Local Food

somtam kun taew Local Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 2 ถนนสมุทรบรรหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

phai rim kong Restaurant

phai rim kong Restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : เลขที่ 17 / 3 ถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม ต.ในเมือง อำเภอเมืองฯ นครพนม 84000

chom chol

chom chol

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำโขงติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเดิม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

suan rung ruang

suan rung ruang

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 64/2 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

krua si thep Thai Food

krua si thep Thai Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 225 โรงแรมศรีเทพ ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

ban pom Sea Food

ban pom Sea Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 130 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 84000

krua mai wai

krua mai wai

Rating : 8/10

ที่อยู่ :165 ตรงข้ามโรงแรมอินเตอร์ ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 84000

not restaurant

not restaurant

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 494 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 84000

mukda

mukda

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 403 โรงแรมนครพนม ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 84000

Phra That Phanom
หากใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่องสักการะบูชาหน้าอง ...
Phulanka National Park
เที่ยวป่าหน้าฝน ชมความงามของน้าตกตาดโพธิ์และตาดขาม เดินป่าศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ต ...
Thailand hotels Thailand hotels