NakhonPhanom ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNakhonPhanom ทัวร์NakhonPhanom

NakhonPhanom ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNakhonPhanom ทัวร์NakhonPhanom
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
illuminated boat festival

งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม จัดขึ้นในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี บริเวณหน้าศา ...

phuthai folkdance

การฟ้อนภูไท เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดยจะฟ้อนในงานเทศกาลเดือน 5 และเดือน 6 การฟ้อนภูไทเรณูน ...

sektensak tradition

แสกเต้นสาก เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ไ ...

praying phrathatphanom

งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำรงพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวนครพนมที่มีมาแต่โบราณที่ได้จ ...

boat racing festival

การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษา มีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้ ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsNakhonPhanom

Trip Phu Langka National Park
Travels Phu Langka National Park

Phu Langka National Park

Rating : 9.5/10

อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจ.นครพนม มีลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าแดงที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม

Thailand Travels prathat panom
Travels prathat panom

prathat panom

Rating : 8.5/10

พระธาตุพนม เป็นสถานที่สำคัญของจ.นครพนม พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคล

Travel in Thailand prathat ranunakorn
Travels prathat ranunakorn

prathat ranunakorn

Rating : 9/10

พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่าและเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอ.เรณูนคร

Travel in Thailand Had Sai Thong Srikotboon-Park
Travels Had Sai Thong Srikotboon-Park

Had Sai Thong Srikotboon-Park

Rating : 9.5/10

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand ของจังหวัดนครพนม เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน จะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

travels wat phosri
Travels wat phosri

wat phosri

Rating : 7.5/10

วัดโพธิ์ศรี เป็นสถานที่สำคัญของจ.นครพนม ตั้งอยู่ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมแม่น้ำโขง ภายในกุฎิเจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น

Trip prathat-thauthen
Travels prathat-thauthen

prathat-thauthen

Rating : 7.5/10

พระธาตุท่าอุเทน นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญของชาวนครพนมอีกแห่งหนึ่ง องค์พระธาตุมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพม่า พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุประจำวันศุกร์

travels wat srithep pradittharam
Travels wat srithep pradittharam

wat srithep pradittharam

Rating : 7/10

วัดศรีเทพประดิษฐาราม เป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระแสง ซึ่งมีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระ

Travel Dan Sao Khoi
Travels Dan Sao Khoi

Dan Sao Khoi

Rating : 8/10

ดานสาวคอยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานดานสาวคอยวนาราม บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่ของดานสาวคอยเป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม

travel thai-vietnam village
Travels thai-vietnam village

thai-vietnam village

Rating : 8/10

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปีพ.ศ. 2467–2474

travel wat o-grad sri bua ban
Travels wat o-grad sri bua ban

wat o-grad sri bua ban

Rating : 7.5/10

วัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณกลางวัดจะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วจะประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม.

Travel in Thailand bannajok
Travels bannajok

bannajok

Rating : 8/10

บ้านนาจอก สถานที่สำคัญของจ.นครพนม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิ มินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467 - 2474

Travels Place prathat prasit
Travels prathat prasit

prathat prasit

Rating : 7.5/10

พระธาตุประสิทธิ์มีความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพระธาตุองค์เดียวในประเทศไทย ที่มีการบรรจุสิ่งสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาไว้ครบหมด เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่เป็นปูชนียวัตถุ ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้สักการะเป็นอย่างยิ่ง

Travel in Thailand wat prathat mahachai
Travels wat prathat mahachai

wat prathat mahachai

Rating : 8/10

วัดพระธาตุมหาชัย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Phra That Phanom
หากใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่องสักการะบูชาหน้าอง ...
Phulanka National Park
เที่ยวป่าหน้าฝน ชมความงามของน้าตกตาดโพธิ์และตาดขาม เดินป่าศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ต ...
Thailand hotels Thailand hotels