NongKhai ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNongKhai ทัวร์NongKhai

NongKhai ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดNongKhai ทัวร์NongKhai
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
bun bang pai-nongkhai

งานบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน งานวัดที่บริเวณวัดโพ ...

hae prasat pueng festival

งานแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีขององถิ่นเก่าแก่ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีขึ้นควบคู่กันกับงานแข่งเรือ มีการจัดทำปราสาทผึ้งปร ...

racing thai-lao

ตักบาตรเทโว - ไหลเรือไฟ - แข่งเรือมิตรภาพลาว - ไทย จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะมาร่วมกันตักบาต ...

prab hor monument festival

งานอนุสาวรีย์ปราบฮ้อ "เป็นการบวงสรวงเพื่อ " รำลึก " ถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารและผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในก ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsNongKhai

travel Bungfai Phayanak
Travels Bungfai Phayanak

Bungfai Phayanak

Rating : 9/10

การชมบั้งไฟพญานาคนั้นนอกจากจะรู้วันแล้ว ยังต้องรู้เวลา รู้สถานที่ ที่มีแนวโน้มการเกิดบั้งไฟพญานาคอีกด้วย ตำแหน่งที่บั้งไฟพญานาคมักจะปรากฏให้เห็นว่า ทั่วทั้ง จ.หนองคาย มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 20 จุด

Thailand Travels Sapan Mittapab thai-laos
Travels Sapan Mittapab thai-laos

Sapan Mittapab thai-laos

Rating : 9/10

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปจากอำเภอเมืองหนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ของ สปป.ลาว นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

travel Tasadet Market
Travels Tasadet Market

Tasadet Market

Rating : 9/10

ตลาดท่าเสด็จเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร แห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของเครื่องใช้ เปิดจำหน่ายทุกวันเวลา 07.00-18.30 น.

Thailand Travels Prathat Nongkhai
Travels Prathat Nongkhai

Prathat Nongkhai

Rating : 8.5/10

พระธาตุหนองคายเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายอย่างมาก ทางจังหวัดจึงได้สร้างพระธาตุองค์จำลองขึ้น มาบริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงและบรรจุชิ้นส่วนองค์พระธาตุจากองค์เดิมไว้ภายใน และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วย

Travels Hat Jomanee
Travels Hat Jomanee

Hat Jomanee

Rating : 8/10

หาดจอมมณีเป็นหาดทรายริมแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชายหาดมีความยาวประมาณ 200 เมตร ช่วงที่เหมาะในการไปเที่ยวคือเดือนเมษายน ซึ่งจะมีท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น “พัทยาอีสาน”

Travels Sala Kaewkoo
Travels Sala Kaewkoo

Sala Kaewkoo

Rating : 8.5/10

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก เป็นสถานที่สำคัยแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521

travel Tantip Waterfall
Travels Tantip Waterfall

Tantip Waterfall

Rating : 8.5/10

น้ำตกธารทิพย์ เป็นน้ำตกที่สูงและสวยงามท่ามกลางป่าเขียวขจี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ด้านล่างเป็นน้ำตกชั้นแรกสูงประมาณ 30 เมตร ไหลจากหน้าผาเป็นสายยาวสีขาวสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร

Travel Tanthong Waterfall
Travels Tanthong Waterfall

Tanthong Waterfall

Rating : 8/10

น้ำตกธารทองมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด

Thailand Travels Prathat Bungphuan
Travels Prathat Bungphuan

Prathat Bungphuan

Rating : 8/10

พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน ตัวองค์พระธาตุเดิมเป็นเจดีย์สร้างด้วยอิฐเผา มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ลักษณะเจดีย์เป็นรูปสถูปแบบอินเดีย

Travels Wat Hinmarkpeng
Travels Wat Hinmarkpeng

Wat Hinmarkpeng

Rating : 7.5/10

วัดหินหมากเป้งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ บริเวณวัดโดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับลำน้ำโขงซึ่งมองเห็นทัศนียภาพสวยงามมาก

Travels Place Prap Ho Monument
Travels Prap Ho Monument

Prap Ho Monument

Rating : 7.5/10

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) ที่อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ มีคำจารึกภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ มีการจัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี

Travel in Thailand Lungpor Phrachaoaongtue
Travels Lungpor Phrachaoaongtue

Lungpor Phrachaoaongtue

Rating : 7.5/10

หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย

Travel in Thailand Nongkhai Plant Research Center
Travels Nongkhai Plant Research Center

Nongkhai Plant Research Center

Rating : 7/10

ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคายนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสีสันสวยงามมาก

travels Wat Arunbanpot
Travels Wat Arunbanpot

Wat Arunbanpot

Rating : 8/10

วัดอรัญญบรรพตแห่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะมีหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประชาทั้งใกล้และไกล จวบจนท่านมรณภาพลง ก็มีการสร้างเสนาสนะต่างๆ มีความสวยงามมาก

Travels Place Moobankrayo
Travels Moobankrayo

Moobankrayo

Rating : 7/10

หมู่บ้านทำแผ่นยอ อยู่บริเวณเส้นทางจากหนองสองห้องไปอำเภอท่าบ่อ มีการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของหนองคาย

Thailand hotels Thailand hotels