UdonThani ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดUdonThani ทัวร์UdonThani

UdonThani ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดUdonThani ทัวร์UdonThani
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
praying phraputthbat buabok

งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้ ...

thungsrimuang-udonthani

งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น ...

banchaing heritage festival

งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่อำเภอบ้านเชียง เป็นหมู่บ้านตั้งแต่สมัยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีการแสดงอ ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsUdonThani

travels Wat Paphukon
Travels Wat Paphukon

Wat Paphukon

Rating : 8/10

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่น่าสนใจที่ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ หนองคาย

Thailand Travels Thaledeang-Nonghan Kumpawapee
Travels Thaledeang-Nonghan Kumpawapee

Thaledeang-Nonghan Kumpawapee

Rating : 8.5/10

เที่ยวชมทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี ซึ่งมีดอกบัวพร้อมใจกันออกดอกในบึงหนองหานสุดลูกหูลูกตาเป็นร้อยไร่ งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งดอกบัวจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี

Travels Ban kham Chanode
Travels Ban kham Chanode

Ban kham Chanode

Rating : 8/10

บ้านคำชะโนดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่และเป็นสถานที่สู่เมืองบาดาลของพญานาคตามความเชื่อ อีกทั้งบริเวณรอบศาลาเคยมีร่องรอยคล้ายๆรอยพญานาคอยู่ด้วย

Trip Na Yung-Nam Som National Park
Travels Na Yung-Nam Som National Park

Na Yung-Nam Som National Park

Rating : 8.5/10

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอูมีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณสวยงามมาก

Travel Nongprajak Public Park
Travels Nongprajak Public Park

Nongprajak Public Park

Rating : 8.5/10

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป มีสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน 9 หลัง สวนพักผ่อน 7 แห่ง มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น สวยงามมาก

travel Udonthani City Pillar
Travels Udonthani City Pillar

Udonthani City Pillar

Rating : 8/10

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ถือเป็นสถานที่สำคัญในการดำรงและสืบสันติสุขของประชาราษฎร์จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการบูชา

Thailand Travels Wat Potisomporn
Travels Wat Potisomporn

Wat Potisomporn

Rating : 8/10

“วัดโพธิสมภรณ์” สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัด ภายในวัดยังมีสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ศาลามงคลธรรม พระระเบียงพระเจดีย์

Travels Udon Sunshine Fragrant Orchid Farm
Travels Udon Sunshine Fragrant Orchid Farm

Udon Sunshine Fragrant Orchid Farm

Rating : 7.5/10

กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุดจึงถือเป็นเสน่ห์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางไปสัมผัสกับความแปลกและความสวยงามของกล้วยไม้นานาชนิด

Travel in Thailand Udonthani Museum
Travels Udonthani Museum

Udonthani Museum

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดเปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี

Travel in Thailand Namtok Than Ngam Forest Park
Travels Namtok Than Ngam Forest Park

Namtok Than Ngam Forest Park

Rating : 7/10

วนอุทยานน้ำตกธารงามเป็นที่ทเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี

Thailand Travels Phuphrabat Historical Park
Travels Phuphrabat Historical Park

Phuphrabat Historical Park

Rating : 8/10

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติ เกิดเป็นโขดหินรูปร่างต่างๆ

Travel in Thailand Pu-ya Shrine
Travels Pu-ya Shrine

Pu-ya Shrine

Rating : 8/10

ศาลเจ้าปู่ ย่า ได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศกมักจะไปจุดธูป ขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง และมักจะได้รับบารมีจากเทพปู ย่า ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

Travel in Thailand Banmaen Handicaft Village
Travels Banmaen Handicaft Village

Banmaen Handicaft Village

Rating : 7/10

หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กม. ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา

travels Wang Sam Mo Forest Park
Travels Wang Sam Mo Forest Park

Wang Sam Mo Forest Park

Rating : 8/10

วนอุทยานวังสามหมอเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองกุ้งทับม้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านา ยูง และป่าหนองหญ้าไซ

Travel at Thailand Wat Mutshimawad
Travels Wat Mutshimawad

Wat Mutshimawad

Rating : 7/10

วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค" เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี

Travel in Thailand Phrathat Don Keaw
Travels Phrathat Don Keaw

Phrathat Don Keaw

Rating : 7/10

พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 50 กิโลเมตร

travels Huai Luang Reservoir
Travels Huai Luang Reservoir

Huai Luang Reservoir

Rating : 8/10

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรการประมง การจ่ายน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา และนั่งเรือเล่น

Thailand Travels Phra Phutthabat Buaban
Travels Phra Phutthabat Buaban

Phra Phutthabat Buaban

Rating : 7/10

พระพุทธบาทบัวบานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่ที่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบใบเสมาที่ทำด้วยหินทรายเป็นจำนวนมากใบเสมาเหล่านี้สลักเป็น รูปบุคคล และลวดลายต่าง ๆ

Thailand Travels Wat Pa Ban Tad
Travels Wat Pa Ban Tad

Wat Pa Ban Tad

Rating : 7/10

วัดป่าบ้านตาด เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่นา มีพื้นที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีประตู เข้าออกเป็นประตูใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้าของวัด

Phuphrabat Historical Park
ชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้สำหรับผู้รักวัฒนธรรมแล ...
Thailand hotels Thailand hotels