Phetchabun ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhetchabun ทัวร์Phetchabun

Phetchabun ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดPhetchabun ทัวร์Phetchabun
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Aum Pra Damnam Festival

เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สืบทอดกันมายาวนานชั่วอายุคน เป็นประเพณีที่แปลกไม่มีปรากฎในที่อื่น ๆ ในวั ...

Red Cross-Tamarind Festival of Phetchabun

การจัดงานมะขามหวานและงานกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี ภายในงานมีการประกวดมะขามหวานพันธุ์ต่าง ...

Seng Klong Long Kom Fai-Por Khun Pa Muang

กำหนดการจัดงาน/สถานที่จัดงาน ช่วงปลายปีของทุกๆ ปี จัดงานบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สี่ ...

Rocket-Pheetamo Festival

ในช่วงก่อนฤดูฝนของทุกปี อำเภอหล่มเก่า ได้จัดเทศกาลบุญบั้งไฟขอฝนและผีตาโม่ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณที่มีประวัติมาย ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsPhetchabun

Travels Prathatphakaew
Travels Prathatphakaew

Prathatphakaew

Rating : 9/10

วัดพระธาตุผาแก้วเป็นสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

travel Suan Ratchamungkhalapisek
Travels Suan Ratchamungkhalapisek

Suan Ratchamungkhalapisek

Rating : 8/10

สวนรัชมังคลาภิเษกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจุดแวะพัก จุดชมวิว จุดซื้อของที่ระลึก จุดใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งบนเขาค้อ ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 108 ถนนสาย 12 พิษณุโลกหล่มสัก

travels Bankegnoi Cutural Village
Travels Bankegnoi Cutural Village

Bankegnoi Cutural Village

Rating : 7/10

หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ มีกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งหาดูได้ยาก อาทิ เช่น ชมการจำลองวิถีชีวิตชาวม้ง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม

Travel in Thailand Khao Kho
Travels Khao Kho

Khao Kho

Rating : 10/10

เหตุที่เรียกกันว่า เขาค้อ เป็นเพราะป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก เนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาวและมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์

Trip Tung Salaengluang National Park
Travels Tung Salaengluang National Park

Tung Salaengluang National Park

Rating : 10/10

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย อุทยานฯ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Travel in Thailand Phuthapboek
Travels Phuthapboek

Phuthapboek

Rating : 10/10

ภูทับเบิกเป็นที่เที่ยวยอดนิยม เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล

Travel at Thailand Bungsamphan
Travels Bungsamphan

Bungsamphan

Rating : 7.5/10

บึงสามพันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง มีลักษณะเป็นลำคลองยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีน้ำใสตลอดทั้งปี เป็นบึงที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม แหล่งเพาะพันธุ์ปลา ที่บริเวณริมบึงมีร้านอาหารไว้บริการด้วย

Travel in Thailand Than Thip Waterfall
Travels Than Thip Waterfall

Than Thip Waterfall

Rating : 9.8/10

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเพชรบูรณ์ น้ำตกธารทิพย์ เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สวยงามตระการตา และยังเป็นต้นน้ำของห้วยน้ำคล้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดธารน้ำไหลเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ ลดหลั่นไปตลอดสาย

Trip Koh in love
Travels Koh in love

Koh in love

Rating : 10/10

ค้ออินเลิฟ คอฟฟี่ เป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร และจุดแวะพัก รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเขาค้อ ทั้งแบบไปเป็นคู่ หรือ ไปกันแบบครอบครัว

travel Route 12
Travels Route 12

Route 12

Rating : 9.5/10

รูท 12 คอฟฟี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ ออกแบบลักษณะของร้านกาแฟ ด้วยการนำของเก่าที่ดูคลาสสิค ออกแนวเรทโทร มาใช้เป็นอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอตกแต่งร้านให้ดูน่าสนใจ ด้านหลังร้านเป็นวิวทิวเขาที่เขียวขจีดูสวยงามเป็นอย่างมาก

travels 1PhuHinRongKla National Park
Travels 1PhuHinRongKla National Park

1PhuHinRongKla National Park

Rating : 10/10

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกตาและสวยงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เป็นยุทธภูมิสำคัญในอดีต

Travel in Thailand Farm Stay
Travels Farm Stay

Farm Stay

Rating : 8/10

ไร่กำนันจุลเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นผู้บุกเบิกการทำไร่ส้มเขียวหวานส่งออกขายทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านรายแรกๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมบนเนื้อที่กว่า 3,600 ไร่

Thailand Travels Khao Kho Open Zoo
Travels Khao Kho Open Zoo

Khao Kho Open Zoo

Rating : 8.5/10

สวนสัตว์เปิดเขาค้อเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบโดยกองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ มีสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์หลายชนิด

Thailand Travels Tal Mok National Park
Travels Tal Mok National Park

Tal Mok National Park

Rating : 10/10

อุทยานแห่งชาติตาดหมอกเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมาก พื้นที่มีพรรณไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญของแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี โดยได้ทำการสำรวจเพื่อจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อกลางปี พ.ศ.2532

Travel in Thailand Namnao National Park
Travels Namnao National Park

Namnao National Park

Rating : 10/10

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ

Travels Place Porkhunphamuang Monument
Travels Porkhunphamuang Monument

Porkhunphamuang Monument

Rating : 8/10

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเพชรบูรณ์ และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา

Thailand Travels Rattanai Reservoir
Travels Rattanai Reservoir

Rattanai Reservoir

Rating : 9.5/10

อ่างเก็บน้ำรัตนัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีลักษณะคล้ายกับทะเลสาบ เหมาะสำหรับการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอำเภอเขาค้อ

Travels Place Si Thep Historical Park
Travels Si Thep Historical Park

Si Thep Historical Park

Rating : 10/10

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง " เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เมืองศรีเทพ เป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ หรือ 4.7 ตรกม.

travel Wonderful Hill
Travels Wonderful Hill

Wonderful Hill

Rating : 9/10

เนินมหัศจรรย์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนิน เมื่อจอดรถดับเครื่อง และปล่อยเกียร์ว่าง รถจะไหลขึ้นเนินสูงอย่างน่าอัศจรรย์ไปเองประมาณ 10 เมตร และจากการพิสูจน์ ปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดจากภาพลวงตา

travel Sunflower of Phetchabun
Travels Sunflower of Phetchabun

Sunflower of Phetchabun

Rating : 8/10

ทุ่งดอกทานตะวันที่เพชรบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นคลื่นทะเลดอกไม้เหลืองอร่ามตัดขอบฟ้าสีครามที่สวยงามสุดสายตา จะอยู่บริเวณเขาหลวงทอง

Trip B N Farm
Travels B N Farm

B N Farm

Rating : 8/10

ไร่ บี.เอ็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นไร่ที่ผลิตพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว 1,000 กว่าไร่ ได้เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยคุณบรรเจิด คุ้นวงศ์ ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์เชิงวิชาการแผนใหม่

travels Khaokho International Library
Travels Khaokho International Library

Khaokho International Library

Rating : 8.5/10

หอสมุดนานาชาติเขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ ออกแบบอย่างสวยงาน เป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ด้านหน้าจัดทำเป็นส่วนดอกไม้ นานาพันธ์ ส่วนมากเป็นไม้เมืองหนาว ออกดอกสวยงามมาก

Travel at Thailand Sunflower of Buengsamphan
Travels Sunflower of Buengsamphan

Sunflower of Buengsamphan

Rating : 8/10

ตะวันบานบนภูที่บึงสามพันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อดอกทานตะวันบานในตอนเช้าภูเขาบริเวณนี้จะกลายเป็นทุ่งทานตะวันมีสีเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามาก

Trip Weapon Museum
Travels Weapon Museum

Weapon Museum

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์อาวุธเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524 เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบมากมาย

Travels Place Khao Kho Palace
Travels Khao Kho Palace

Khao Kho Palace

Rating : 8/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่พระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยืนอยู่บริเวณพระตำหนัก จะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามมาก

travels Suanrookkachatsubchompu
Travels Suanrookkachatsubchompu

Suanrookkachatsubchompu

Rating : 7/10

สวนรุกขชาติซับชมภูเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าไม้เบญจพรรณ สมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนรุกขชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามมาก

travel Si Dit Waterfall
Travels Si Dit Waterfall

Si Dit Waterfall

Rating : 7.5/10

น้ำตกศรีดิษฐ์เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเซ็นสวยงามมาก

Trip Satankhaokor Monument
Travels Satankhaokor Monument

Satankhaokor Monument

Rating : 8.5/10

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น อาณาบริเวณได้กว้างไกลมาก สร้างด้วยหินอ่อนรูปทรงสามเหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูน วีรกรรมของ พลเรือน ตำรวจ ทหารที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อ และชีวิต

Thailand Travels Wat Mahathat Phetchabun
Travels Wat Mahathat Phetchabun

Wat Mahathat Phetchabun

Rating : 7/10

วัดมหาธาตุ(เพชรบูรณ์)เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย ตั้งอยู่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

Travel in Thailand Angkebnamhuaipadaeng
Travels Angkebnamhuaipadaeng

Angkebnamhuaipadaeng

Rating : 7.5/10

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพสวยงาม เงียบสงบ เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวตกปลาได้

Travel at Thailand Rai Chanika
Travels Rai Chanika

Rai Chanika

Rating : 7/10

ไร่ชนิกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นไร่มะขามหวานที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในไร่ล้วนแต่มีต้นมะขามขนาดสูงใหญ่ จึงทำให้บรรยากาศในไร่ร่มรื่น ชวนให้น่าเดินชมเป็นอย่างมาก

Thailand Travels Kanchana Pisek Grand Pagoda
Travels Kanchana Pisek Grand Pagoda

Kanchana Pisek Grand Pagoda

Rating : 8/10

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ ศิลปพุทธสถานทางภาคเหนือ และเป็นสถาบัตยกรรมสมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ที่ผนังของฐานด้านล่าง เป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งมีการใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยา

Thailand Travels Wat Traibhumi
Travels Wat Traibhumi

Wat Traibhumi

Rating : 7.5/10

วัดไตรภูมิเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดไตรภูมิตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Travel at Thailand Bangrachan Rapids
Travels Bangrachan Rapids

Bangrachan Rapids

Rating : 8/10

แก่งบางระจันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองแม่นา

Travel at Thailand Wat Changpuak
Travels Wat Changpuak

Wat Changpuak

Rating : 7/10

วัดช้างเผือกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์ เป็นที่ประดิษฐานศพของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ ที่บรรจุศพอยู่ในโลงแก้ว ซึ่งศพของท่านไม่เน่าเปื่อย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่เดินทางผ่าน

travel Dong Dinosaur
Travels Dong Dinosaur

Dong Dinosaur

Rating : 7/10

ดงรอยเท้าไดโนเสาร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง พบรอยเท้าไดโนเสาร์บนหน้าผาหินทราย บริเวณเชิงเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตรอยต่อกับป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว หมู่ที่ 5 บ้านนาสอพอง ต.น้ำหนาว พบรอยเท้าประมาณ 300 รอย มึความลึกประมาณ 1-3 เซนติเมตร

travel Ancient Remains Khao Khlang Nai
Travels Ancient Remains Khao Khlang Nai

Ancient Remains Khao Khlang Nai

Rating : 6/10

โบราณสถานเขาคลังในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก มีฐานมีปูนปั้นรูปบุคคล และสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวารดี

Travels Place Suan Son Phu Khum Khao
Travels Suan Son Phu Khum Khao

Suan Son Phu Khum Khao

Rating : 7/10

สวนสนภูกุ่มข้าวเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย เป็นป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 30-40 เมตร ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นแทบไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่ มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร

Thailand Travels Angkebnamhuaichlianglab
Travels Angkebnamhuaichlianglab

Angkebnamhuaichlianglab

Rating : 7/10

อ่างเก็บน้ำห้วยเฉลียงลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพสวยงาม เงียบสงบ เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวตกปลาได้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารตามสั่งบริการนักท่องเที่ยว

Travel at Thailand Prang Si Thep
Travels Prang Si Thep

Prang Si Thep

Rating : 7/10

ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของปรางค์สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ส่วนฐานล่างก่อด้วยศิลาแลง เป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมเขมรทั่ว ๆ ไป

Thailand Travels Haew Sai Waterfall
Travels Haew Sai Waterfall

Haew Sai Waterfall

Rating : 7/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่น้ำตกเหวทราย บริเวณด้านใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำลึกสามารถลงเล่นน้ำ และใต้น้ำตกมีชะง่อนหินขนาดใหญ่ เป็นเพิงสามารถพักแรมหลบฝนได้ บรรยากาศบริเวณลำห้วยน่าเดินเล่น มีต้นไม้ปกคลุมตลอด

Thailand Travels Rue Si Sombat Cave
Travels Rue Si Sombat Cave

Rue Si Sombat Cave

Rating : 6/10

ถ้ำฤาษีสมบัติเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะของถ้ำเป็นถ้ำเขาหินปูน บริเวณทางเข้ามีบันไดพญานาคขนาบทั้งสองข้าง นอกถ้ำมีซากป้อมปืนใหญ่ตั้งอยู่ในดงไม้ เพื่อป้องกันทรัพย์สมบัติที่ย้ายมาจากกระทรวงการคลัง

travel Wat Wichian Bamrung
Travels Wat Wichian Bamrung

Wat Wichian Bamrung

Rating : 6/10

วัดวิเชียรบำรุง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแห่งหนึ่ง ภายในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีความยาวประมาณ 50 เมตร สูง 5 เมตร

Travel in Thailand Phetchabun City pillar shrine
Travels Phetchabun City pillar shrine

Phetchabun City pillar shrine

Rating : 8/10

เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเทพารักษ์หลักเมือง บริเวณใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 200 เมตร

Travel in Thailand Tam Yai Namnao
Travels Tam Yai Namnao

Tam Yai Namnao

Rating : 7/10

ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นถ้ำใหญ่มีความงามวิจิตรพิศดารโดยธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อยและที่แปลกที่สุดคือ มีน้ำไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากอีกด้วย

Travels Prang Song Pi Nong
Travels Prang Song Pi Nong

Prang Song Pi Nong

Rating : 7/10

ปรางค์สองพี่น้อง ลักษณะเป็นปรางค์ 2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เช่น เดียวกับปรางค์ศรีเทพ มีประตูทาง เข้าทางเดียว จากการขุดแต่งทางโบราณคดี พบทับหลังที่มีจำหลักเป็นเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตี ประทับนั่งอยู่เหนือโคอศุภราช

Travel at Thailand Pranarasuan Shrine
Travels Pranarasuan Shrine

Pranarasuan Shrine

Rating : 8/10

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่เสด็จยกกองทัพไปตีทัพเขมร

Travel at Thailand Prabaromsareerikkathatkhaokho
Travels Prabaromsareerikkathatkhaokho

Prabaromsareerikkathatkhaokho

Rating : 7/10

พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาส ทรงครองราชย์ 50 ปี และเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว

Thailand Travels Phetchabun City Shrine
Travels Phetchabun City Shrine

Phetchabun City Shrine

Rating : 7.5/10

ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นหลักเมืองที่ทำด้วยซีเมนต์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายยกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เป็นประธานกระทำพิธีฝัง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2487

Travel Wat Sri Mongkol
Travels Wat Sri Mongkol

Wat Sri Mongkol

Rating : 7/10

วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งมีภาพเขียนสวยงามตามแบบโบราณ เกี่ยวกับประวัติพระเจ้าสิบชาติ ภาพนรก-สวรรค์ และภาพที่สะท้อนให้เห็นชีวิตของสังคมท้องถิ่นในอดีต

Travel Sai Tong Waterfall
Travels Sai Tong Waterfall

Sai Tong Waterfall

Rating : 7/10

น้ำตกทรายทองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำตกมีประมาณน้ำมากตกลงมาเป็นหน้ากว้าง 30 เมตร สวยงามมากเช่นเดียวกัน

Thailand hotels Thailand hotels