UbonRatchathani ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดUbonRatchathani ทัวร์UbonRatchathani

UbonRatchathani ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดUbonRatchathani ทัวร์UbonRatchathani
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
fire boat festival

งานประเพณีไหลเรือไฟ หรือเฮือไฟจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การไหลเ ...

songkran festival-ubonratchathani

ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ เช่น การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาค ...

ubonratchathani candle festival

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลราชธานี ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเว ...

long boat racing festival

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตามลำน้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือน ...

praying inplaeng

เทศน์มหาชาติชาดกและสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลง พระอินทร์แปง หรือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ ...

Hotel & Travel in Thailand

travelsUbonRatchathani

Travel at Thailand Sirindhorn Dam
Travels Sirindhorn Dam

Sirindhorn Dam

Rating : 9/10

เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รูปปั้นและน้ำพุสวยงาม มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว

Thailand Travels Pha Taem National Park
Travels Pha Taem National Park

Pha Taem National Park

Rating : 9/10

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก มีหินทรายลักษณะแปลกตา มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหินอย่างสวยงาม

Trip Mercury Falls
Travels Mercury Falls

Mercury Falls

Rating : 8.5/10

น้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมองเห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์

Trip Nam Tok Tat Ton
Travels Nam Tok Tat Ton

Nam Tok Tat Ton

Rating : 8.5/10

น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง เกิดจากลำห้วยตาดโตน เป็นน้ำตกที่ตกจากชั้นหินที่มีแนวโค้งคล้ายจอภาพยนตร์ เกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำเย็นใสสะอาด ฤดูกาลท่องเที่ยว เดือนมิถุนายน-ธันวาคมของทุกปี

Travels Place Chongmek Boundary Post
Travels Chongmek Boundary Post

Chongmek Boundary Post

Rating : 8/10

ช่องเม็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีถนนเชื่อมต่อสู่แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศลาว

Travel at Thailand Samphanboke
Travels Samphanboke

Samphanboke

Rating : 10/10

"แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" สถานที่ท่องเที่ยวแสนใกล้ ที่ขอรับรองว่าโดนใจคนไทยแน่นอน นั่นก็คือ... "สามพันโบก" แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มีความสวยงามมากๆ

Thailand Travels Soi Sawan Waterfall
Travels Soi Sawan Waterfall

Soi Sawan Waterfall

Rating : 8.5/10

น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธาร 2 สายคือห้วยสร้อยและห้วยไผ่ที่ไหลจากหน้าผาคนละมาบรรจบกัน มองดูคล้ายสร้อยที่แขวนคอ บริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพรรณ

Travel in Thailand Pha Taem-Pha Kham
Travels Pha Taem-Pha Kham

Pha Taem-Pha Kham

Rating : 9/10

ผาแต้มและผาขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในอุบลราชธานี เป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี

Trip Two Color River
Travels Two Color River

Two Color River

Rating : 8.5/10

แม่น้ำสองสี หรือดอนด่านปาก แม่น้ำมูล อยู่ในเขต บ้านเวินบึก นั่งเรือจากตัวอำเภอโขงเจียมไปประมาณ 5 นาที เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร

Travel at Thailand Saochalieng
Travels Saochalieng

Saochalieng

Rating : 9/10

เสาเฉลียงเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อหิน

Travel Kaeng Tana National Park
Travels Kaeng Tana National Park

Kaeng Tana National Park

Rating : 8.5/10

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยๆ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแพะหรือป่าแดง ต้นไม้ในป่ามีลักษณะแคระแกรน บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524

Travels Place Hat Salueng
Travels Hat Salueng

Hat Salueng

Rating : 8/10

หาดสลึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ในฤดูแล้ง เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง จะมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

Travel Kaeng Saphue
Travels Kaeng Saphue

Kaeng Saphue

Rating : 8.5/10

แก่งสะพือ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุบลราชธานี เป็นแก่งที่สวยงามในแม่น้ำมูล ช่วงที่เหมาะสำหรับเที่ยวชมแก่งสะพือ คือช่วงหน้าแล้ง ราวเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพราะน้ำจะลดเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงามมาก

Travels Kaeng Tana
Travels Kaeng Tana

Kaeng Tana

Rating : 8.5/10

แก่งตะนะ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด กลางแก่งตะนะมีโขดหินทรายมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูลที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้ง สองสายที่เชี่ยวกราก และจะกัดเซาะลงในแนวหินสูงประมาณ 1 เมตร

Travels Pa Dong Na Tham
Travels Pa Dong Na Tham

Pa Dong Na Tham

Rating : 8/10

ป่าดงนาทามเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่ป่าดงนาทามเป็นลักษณะการเดินป่าชมธรรมชาติป่าไม้ ภูผาและแม่น้ำโขง

Thailand Travels Keang Lamduan
Travels Keang Lamduan

Keang Lamduan

Rating : 8/10

แก่งลำดวนนับว่าเป็น Unseen in Thailand เพราะมีปรากฏการณ์ “กุ้งเดินขบวน” เกิดขึ้นที่แก่งลำดวน โดยกุ้งน้ำจืดนับล้านๆตัว ต่างพากันพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งน้ำมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกต

Thailand Travels Pakmoon Dam
Travels Pakmoon Dam

Pakmoon Dam

Rating : 8/10

เขื่อนปากมูลเป็นเขื่อนที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม มีความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร อำนวยประโยชน์ในด้านการเกษตร และผลิตกระแสไฟฟ้า

travel Thung Na Muang waterfall
Travels Thung Na Muang waterfall

Thung Na Muang waterfall

Rating : 8/10

น้ำตกทุ่งนาเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม ไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ชั้นบนสูงสุดประมาณ 25 เมตร บริเวณโดยรอบมีดอกไม้ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม-ธันวาคม

Travel at Thailand Don Tana
Travels Don Tana

Don Tana

Rating : 7/10

ดอนตะนะ เป็นดอนหรือเกาะที่เกิดขวางแม่น้ำมูล มีสะพานแขวนทอดข้ามทั้ง 2 ด้านของเกาะทางตอนเหนือของดอนตะนะมีหาดทรายเหมาะแก่การพักผ่อน บนดอนตะนะยังมีป่าอยู่ทั่วไปเป็นสภาพป่าดงดิบแล้งมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น

Thailand hotels Thailand hotels