ร้านอาหารอร่อยของ Nan ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดNan

ร้านอาหารอร่อยของ Nan  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดNan
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Phratadcharehang Hokpang Tradition

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ทุกปีจะมีการจัดงาน “ประเพณีหกเป็ง ...

Tankuay Salak Tradition

บรรยากาศของ “เมืองเหนือ” ชาวเมืองยังคงยึดถือวัฒนธรรม “แบบล้านนา” ทั้งทางด้านการแต่งกาย ภาษาพูด แ ...

Kwang World Festival

อำเภอปัวกำหนดจัดงาน "เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา" ขึ้นช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพ ...

Longboat Nan Festival

งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน "ชิงถ้วยพระราชทานฯ" ปลอดเหล้า - เบียร์ ประจำปี 2555 (นัดเปิดสนาม) สถานที่จัดงานบริเวณแม่น้ ...

Golden Orange and Red Cross Nan

"ส้มสีทอง" เป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน พันธุ์เดียวกับส้มเขียวหวาน แต่ส้มสีทอง จะมีเปลือกสีเหลืองท ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsNan

Hot Bread Restaurant

Hot Bread Restaurant

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 38/1-2 ถ.สุริยวงศ์ ต.ในเวียง (อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

Thanaya Vegetarian

Thanaya Vegetarian

Rating : 9/10

ที่อยู่ 75/23 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Wang Pla Na Kuen Restaurant

Wang Pla Na Kuen Restaurant

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 325 หมู่ 12 บ้านนาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

Ruen Kaew Restaurant

Ruen Kaew Restaurant

Rating : 9/10

ที่อยู่ 1/1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Suriya Garden Restaurant

Suriya Garden Restaurant

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 9 ใกล้โรงพยาบาลน่าน ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Weerachon Riverside Pub-Restaurant

Weerachon Riverside Pub-Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 1/17 ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Nan Valley Restaurant

Nan Valley Restaurant

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 229 หมู่ 4 น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Khao Soi Ton Nam

Khao Soi Ton Nam

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 38/1-2 ถนนสุริยพงศ์ (อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Hua Lerd Rod

Hua Lerd Rod

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 7/10 อาคาร ใกล้สถานีขนส่งจังหวัดน่าน ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

Suan Isan Local Food

Suan Isan Local Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 2/1 ถนนอนันตประชา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Tung Thip Thai Food

Tung Thip Thai Food

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 198 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Krua Kansalong

Krua Kansalong

Rating : 8/10

ที่อยู่ กาดแลง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Da-Dari-O Halal Food

Da-Dari-O Halal Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 37/4 ถนนราษฎร์อำนวย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Lerd Rod

Lerd Rod

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 349/11 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

Khao Tom Pum

Khao Tom Pum

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 115 หมู่ 3 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Thewi Restaurant

Thewi Restaurant

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 466 ชั้น 1 โรงแรมเทวราช ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

Thailand hotels Thailand hotels