ร้านอาหารอร่อยของ MaeHongSon ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดMaeHongSon

ร้านอาหารอร่อยของ MaeHongSon  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดMaeHongSon
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
Poisanglong Tradition

งานประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมค ...

Jongpara Tradition

งานประเพณีจองพารา คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คำว่า “จองพารา” เป็นภาษาไทยใหญ ...

Boutong Festival

งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต ...

Loikratong Tradition

ประเพณีลอยกระทงไทยใหญ่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการจั ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsMaeHongSon

Jok SaWoei

Jok SaWoei

Rating : 9.5/10

ร้านโจ๊กเสวยเปิดขายอยู่ด้านในของตลาดเทศบาล ขายมากว่า 30 ปีแล้ว อยู่ในตลาดเทศบาล มีเจ้าของร้านคนสวยใจดีกำลังง่วนกับการปรุงโจ๊กแบบหม้อต่อหม้อ

Lakeside Bar-Restaurant Restaurant

Lakeside Bar-Restaurant Restaurant

Rating : 8/10

ที่อยู่ 2/3 ถนนขุนลุมประพาส ซอย 3 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Krua Thip Thai Food

Krua Thip Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ 23/1 ถนนประดิษฐ์จองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Krua Rabieng Pai Thai Food

Krua Rabieng Pai Thai Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 268 หมู่ 8 อาคาร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 1 และ 2 บนถนนเชียงใหม่-ปาย ถนนเชียงใหม - ปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

Ban Pai Thai Food

Ban Pai Thai Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 7 หมู่ 3 ถนนรังสิยานนท์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

Rim Nam Thai Food

Rim Nam Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ 6/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

PinYo Local Food

PinYo Local Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 63 อาคาร บริเวณของโรงแรมมิตรขุนยวม ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

99 MooJum Thai Food

99 MooJum Thai Food

Rating : 6/10

ที่อยู่ 106/1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

E-San LabPed Local Food

E-San LabPed Local Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 14 ถนนมรรคสันติ อำเภอเมือง

Bai Fern Fast Food

Bai Fern Fast Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 87 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Krua Kreung Ted Thai Food

Krua Kreung Ted Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 59 ถนนขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

Pai Ngern Thai Food

Pai Ngern Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 70 ถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

InTiRa Thai Food

InTiRa Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 170/1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

Aom Khao Thai Food

Aom Khao Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 5/1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Sunny Night Thai Food

Sunny Night Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 59 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Ban Mai Deng Thai Food

Ban Mai Deng Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 12 ถนนแหล่งพานิช ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

ReNu Thai Food

ReNu Thai Food

Rating : 6/10

ที่อยู่ 174/2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Prik Wan Thai Food

Prik Wan Thai Food

Rating : 8/10

ที่อยู่ 24 หมู่ 1 ถนนปาย-เชียงใหม่ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Ban Coffee Shop

Ban Coffee Shop

Rating : 8/10

ที่อยู่ ริมทางหลวงหมายเลข 1095 ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำลางทางขวามือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cherng Kong Moo Thai Food

Cherng Kong Moo Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cherng Doi Thai Food

Cherng Doi Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 116 ถนนปาย-เชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

PaKaYo Thai Food

PaKaYo Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 6/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

An Pochana Thai Food

An Pochana Thai Food

Rating : 7/10

98 หมู่ 1 ต.ขุนยวม ริมทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณหัวบ้าน(ทางลงเนิน)

Siriya Thai Food

Siriya Thai Food

Rating : 7/10

ที่อยู่ 161 ถนนปาย-เชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Thailand hotels Thailand hotels