ร้านอาหารอร่อยของ Lampang ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดLampang

ร้านอาหารอร่อยของ Lampang  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดLampang
  "Easy & Direct"
Thailand Travel
lampang train-carriage festival

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง เพื่อรำลึกถึงความสำคัญขิงกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง เป็นครั้ ...

dok siao ban lampang

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน มีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง การออกร้านแสดงดินค้า O ...

ceramic fair-lampang

งานเซรามิคแฟร์ ลำปาง จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน บริเวณงานมีกิจกรรมที่จะประกอบด้วย ขบวน ...

songkran-lampang

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่ เมือง นครลำปาง จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเ ...

khan tok chang festival

งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายในงานแบ่งออ ...

Hotel & Travel in Thailand

restaurantsLampang

ban rim nam Thai Food

ban rim nam Thai Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : ริมแม่น้ำวัง 328 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

huean chom wang Local Food

huean chom wang Local Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 276 ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

new goyee restaurant

new goyee restaurant

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 119 ถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

sabiang restaurant Thai Food

sabiang restaurant Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 206 หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ban fai restaurant Thai Food

ban fai restaurant Thai Food

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 206/2 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

khao soi super

khao soi super

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 246 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

rot nana Thai Food

rot nana Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 70 ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

riverside Thai Food

riverside Thai Food

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 328 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

mae hae restaurant

mae hae restaurant

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 1017 ถนนอุปราช ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

krua312

krua312

Rating : 9/10

ที่อยู่ : ถนนทิพย์ช้าง เยื้องกับศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

radna pamai

radna pamai

Rating : 9/10

ที่อยู่ : ใกล้สำนักงานป่าไม้เขตลำปาง ชุมชนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

panee kaiyang

panee kaiyang

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 164 ถนนรอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

phorn narai

phorn narai

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 84 หลังเรือจำกลางเมืองลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

fueng fah Thai Food

fueng fah Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 217 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

niyom o-cha Noodle

niyom o-cha Noodle

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 14/12 ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

khao soi o-ma

khao soi o-ma

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 21 อ.เมือง จ.ลำปาง

kuk jan

kuk jan

Rating : 9/10

ที่อยู่ : ถนนบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

o-cha wattana Thai Food

o-cha wattana Thai Food

Rating : 8.5/10

ร้านโอชาวัฒนาอยู่ในตัวเมืองลำปางบน ถ.พหลโยธิน ใกล้โรงแรมเวียงทอง ตรงข้ามโรงพยาบาลเขลางค์นคร

khaomankai ratchada

khaomankai ratchada

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 19 ถนนรัษฎา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

rodnueng Thai Food

rodnueng Thai Food

Rating : 9/10

ที่อยู่ : 190/6 ถนนรอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Thailand hotels Thailand hotels